Więcej estetyki i demokracji

W organach samorządowych SM Popowice, znaleźć można osoby dobrze przygotowane do tej działalności, ale też posiadające wrażliwość na estetykę.

• Działalność w organie samorządowym to gra zespołowa – twierdzi nasz rozmówca, Zdzisław Adamski, członek Rady Zespołu Nieruchomości nr 2.

• Decydujące znaczenie w działalności w organie samorządowym ma – jego zdaniem – wiedza, która przydaje się w formułowaniu wniosków i opinii. Ważna, nawet przed kandydowaniem, jest też znajomość statutu.

• Bliskie są mu sprawy zieleni i kultury, bo marzy on o estetycznych Popowicach.

Zdaniem Zdzisława Adamskiego, organy samorządowe w spółdzielni mieszkaniowej są po to, by było jak najwięcej demokracji. Wszak spółdzielnia to wspólnota ludzi, miejsca i interesów. Zarówno ciało kontrolne – Rada Nadzorcza, jak i ciała opiniodawcze – Rady Zespołów Nieruchomości, umożliwiają pozyskanie przez Zarząd informacji od członków, nie tylko raz w roku, przy okazji walnego zgromadzenia. Duże znaczenie w działalności samorządowej, mają zdolności interpersonalne członków tych organów, umiejętność działania w zespole, umiejętność łączenia, a nie dzielenia: „To jest gra zespołowa, w której liczą się cechy poszczególnych osób” – twierdzi Zdzisław Adamski. Dopiero suma tych wszystkich cech, daje możliwość zrobienia czegokolwiek.

Warunkiem wręcz koniecznym do działania, jest jego zdaniem, posiadanie wiedzy. „W moim przypadku przydaje się wiedza techniczna, jestem inżynierem-elektrykiem. Pozwala mi ona na formułowanie wniosków, opinii. Mówimy wówczas tym samym językiem”. Zdzisław Adamski bywa bardzo często w spółdzielni, bo chce zapoznawać się z licznymi dokumentami. Robił tak, jeszcze zanim kandydował do organów samorządowych, bowiem przeczytał dokładnie statut i regulaminy, aby wiedzieć co go czeka. W Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi RZN nr 2, zajmuje się on w zielenią i myśli o inicjatywie PopoVit, czyli o oznaczaniu drzew po posadzeniu ich i stałej opiece nad nimi. Bliskie są mu też sprawy kultury, myśli m.in. o zorganizowaniu koncertu muzyki operowej i operetkowej z płyt DVD, których ma sporą kolekcję.

Zdzisław Adamski uważa, że duże znaczenie ma estetyka naszego otoczenia: „Chciałbym, aby na Popowicach była ładna zieleń, odnowione klatki schodowe. Marzą mi się ładne, estetyczne Popowice”. Być może jest to realne marzenie.

tom