Gdzie jest to drzewko?

Gdzie jest to drzewko?

Podczas dociepleń budynków SM Popowice, uległa destrukcji część zieleni, również ta posadzona w trakcie akcji organizowanych przez mieszkańców.

     Prowadzone są prace dociepleniowe na budynkach SM Popowice. Dotyczą one ścian północnych i południowych. Wymagają one ustawiania rusztowań wzdłuż budynków, jak również składowania materiałów i narzędzi potrzebnych do tych prac. Istnieje także konieczność ustawienia pomieszczeń magazynowych. 
Mieszkańcy Popowic, w trosce o stan zieleni, wyrażają swoje obawy. Warto przytoczyć tutaj wypowiedzi popowickich internautów:

Przy bloku przy Wejherowskiej 41 mieszkańcy Popowic (w tym nasi radni osiedlowi) wraz z dziećmi nasadzili konkretne drzewko, w ramach akcji Popozieleniec. Otóż podwykonawcy naszej Spółdzielni mają za nic tego typu inicjatywy i drzewko owe zniszczyli stawiając… kontener.

„Firma, powinna w ramach zadośćuczynienia zobowiązać się do ufundowania 
4 nowych drzewek i nasadzić je na własny koszt w różnych miejscach osiedla.
 A dzieci po prostu powinny zostać przeproszone przez SM Popowice.”

„Myślę, że należało by sprawdzić większość zasadzonych drzewek tam, gdzie prowadzone są prace…”

„Jak widzę taki wandalizm to mnie trafia….. Tak, na naszych oczach to niegdyś zielone osiedle, zamienia się w zdewastowane klepisko….”

„… wykonawcy lub SMLW, prowadzą roboty chaotycznie i dodatkowo niszczą wszystko w otoczeniu.”

„Na Jeleniej na dwóch dźwigach, tak puszczają muzykę od 7:30, ze słychać na drugim końcu budynku. Ja pracuję dużo w domu…”

„Podczas prac przy moim bloku gruz sypał się na auta pod blokiem – na uwagę o zabezpieczeniach czy chociaż uprzedzeniem mieszkańców żeby zabrali auta, zareagowali śmiechem.”

„Trawniki stały się klepiskiem, wszelkie nasadzenia nie istnieją i nie odrodzą się, bo zostały staranowane resztki żywopłotów, ogrodzeń. Czy spółdzielnia to odtworzy? Skala zniszczeń jest nieproporcjonalna do potrzeb inwestycji. Jakby barbarzyńcy przeszli.”

„…dzieci są mocno nadal zaangażowanie w dbanie i obserwowanie tych drzewek.”

     Z informacji, jakie uzyskaliśmy w SM Popowice wynika, że zieleń po zakończeniu prac dociepleniowych, będzie zrekultywowana i przywrócona do stanu poprzedniego. Jest więc nadzieja, że Popowice będą – jak dawniej – zielone…

tom