Otwarta szkoła

Otwarta szkoła

Zapoznaniu się ze szkołą, swoim przyszłym miejscem nauki, służył dzień otwarty w Szkole Podstawowej nr 3 im. Mariusza Zaruskiego na Popowicach.

     Szkoła otworzyła swoje podwoje 9 marca o godzinie dziesiątej. Przyszły uczeń miał do wyboru wiele możliwości poznania szkoły, jej kadry pedagogicznej i samych uczniów. Poczynając od patio, poprzez pierwsze i drugie piętro, aż po blok sportowy i basen można było zorientować się, jakie zajęcia proponuje szkoła.

     Widać było solidną pracę dyrekcji, grona pedagogicznego, Rady Rodziców, uczniów z samorządu uczniowskiego i Szkolnego Koła Wolontariatu, a także ich rodziców. Wchodzących do szkoły witały sympatyczne uczennice, wyjaśniające jak można zwiedzać szkołę. Cały czas funkcjonował punkt powitania gości, którym wręczano prospektów, harmonogram dnia otwartego oraz kierowano do szatni. Ponadto rodzice otrzymywali ankietę „Refleksje po Dniu Otwartym”.

     Wydarzeń w tym dniu było w szkole bardzo wiele. Wymieńmy przynajmniej niektóre. Na parterze można było wziąć udział w podłogowej grze planszowej, „Biblioteka po drodze, nie omijam, wchodzę”, a także obejrzeć wystawy „Książka w drodze”, „ Cała Polska czyta dzieciom”. W patio zachwyciła zabawa z chustą animacyjną. Na pierwszym piętrze działał punkt informacyjny do klasy 1, gdzie można było zasięgnąć informacji na temat rekrutacji, programu adaptacyjnego oraz funkcjonowania szkoły. Zwróciły też uwagę warsztaty artystyczne „Szafa małej modelki”, rozwijające artystyczny talent poprzez tworzenie własnych projektów.

     Nie zabrakło, rzecz jasna, zajęć w pracowni komputerowej. Były to gry i zabawy, rozwijające logiczne myślenie z wykorzystaniem m.in. graficznego języka programowania oraz zajęcia z programowania. Odnotujmy także zajęcia z chemii, fizyki, matematyki, geografii, jak również mistrzostwa klas trzecich w pływaniu.

     O propozycje, prezentowane podczas dnia otwartego, zapytaliśmy mgr Irenę Sienkiewicz-Szyperską, dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3. Oto, co usłyszeliśmy: „Promujemy naszą szkołę, informujemy o zapisach dla klasy pierwszej, do klasy czwartej sportowej, do klasy siódmej uniwersyteckiej. Pokazujemy to, co najlepsze w naszej szkole, jakie zajęcia prowadzimy. Mamy się czym pochwalić, bo nasza szkoła ma niemal czterdziestoletnią historię.”

     Po wizycie podczas dnia otwartego, przyszli uczniowie tej szkoły, jak i ich rodzice, mają znacznie więcej informacji o tym co czeka ich w przyszłości.

tom