Nie betonować osiedla czyli popowiczanie obudźcie się!

Nie betonować osiedla czyli popowiczanie obudźcie się!

Mniej więcej od roku, niektórzy członkowie SMLW Popowice otrzymują pisma z Wydziału Architektury Urzędu Miejskiego Wrocławia. Ostatnio dotyczą one sprawy „wydania decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażami, niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu” na terenie osiedla Popowice.

     Postępowania dotyczą wielu działek, będących w wieczystym użytkowaniu przez naszą spółdzielnię lub działek Gminy, które usytuowane są w bezpośredniej bliskości działek, będących współwłasnością spółdzielni. Obecnie chodzi m.in. o działki znajdujące się u zbiegu ul. Popowickiej i Starogranicznej (nr AR_9, 8/10, obecnie trawnik), działka przy Starogranicznej 32 (działka nr AR_12, 12/18, obecnie tzw. baza SMLW do wyburzenia wraz z parkingiem i firmami) oraz działka z tyłu budynku przy Popowickiej 10 i z tyłu bazy SMLW (nr AR_9, 8/8, obecnie trawnik przylegający do boiska szkolnego).

     Te postępowania są najbardziej dotychczas zaawansowane, w przygotowaniu są dalsze. Szokująca jest tu pazerność deweloperów wraz Urzędem Miejskim, gdyż postępowania te dotyczą nawet tak małych skrawków jak np. kawałek chodnika (działka AR_9, 8/2) przylegającego do posesji Popowicka 63 (przy trafostacji), lub skraj chodnika przy Niedźwiedziej (AR_9, 8/7). Przylega on do posesji Popowicka 24, naprzeciw Pierogarni.
Zarówno Urzędu, jak i deweloperów absolutnie nie obchodzą żadne racje mieszkających tam ludzi, żadne względy humanitarne jak choćby prawo do minimalnego komfortu egzystencji. Nie są brane pod uwagę względy społeczne, czyli dotychczasowe poważne już zagęszczenie betonowego budownictwa, brak infrastruktury, parkingów, jakość jezdni i chodników. Liczy się zysk urzędu i deweloperów, wynikający z możliwości budowania na uzbrojonym i korzystnie usytuowanym terenie.

     Miasto zresztą do tego „skoku” przygotowywało się systematycznie od paru ostatnich lat. Podnosiło podatki za wieczyste użytkowanie, nawet o 300% tak, że spółdzielców nie stać na ich płacenie. Sytuacja ta powoli zaczyna się ostatnio zmieniać, bowiem rząd finalizuje nową ustawę o przekształceniu prawa wieczystego użytkowania na własnościowe. Możliwe, że w pewnym stopniu będzie mogło to nas dotyczyć.

     Szanowni Państwo, mieszkańcy Popowic! W tej sytuacji nie możemy być bierni. Powinniśmy się zmobilizować do sprzeciwu w dalszym betonowaniu naszego osiedla na wszystkich możliwych forach, gremiach, zebraniach i w mediach. Ostatnio odbyły się Walne Zgromadzenia w naszej spółdzielni. Choć dotyczyły sprawozdawczości, to nikt jednak nie podjął tematu zbliżających się inwestycji, betonujących Popowice. A przecież w jakimś stopniu dotyczy to wszystkich członków spółdzielni.

Witold Rybak

Od redakcji: 
Wśród mieszkańców Popowic cały czas trwa dyskusja nad kształtem tego osiedla, jego zabudową i infrastrukturą. Powyższy tekst traktujemy, jako kolejny głos w tej dyskusji. Zachęcamy również Państwa do zabierania głosu.