Popowickie projekty (2018)

Popowickie projekty

Projekty, zgłoszone z Popowic do WBO 2018, pomyślnie przeszły weryfikację. Czeka je zatem –zgodnie z zasadami WBO- głosowanie we wrześniu.

     O jednym z projektów pisaliśmy w lutym br. w tekście „Projekt dla mieszkańców”. Dzisiaj przypominamy informacje o tym projekcie, którego liderem jest Sławomir Ślepak oraz publikujemy nowe informacje o drugim projekcie złożonym do WBO 2018. Jego liderem jest Leszek Nowakowski. Oba projekty są już i będą promowane na Popowicach, jako że dotyczą tego osiedla.

     Projekt nr 119, dotyczy rewitalizacji fragmentu parku w sąsiedztwie kompleksu hali Orbita. Zanim wybudowano most Milenijny, teren ten stanowił całość z Parkiem Zachodnim. Mieszkańcy chętnie tam spacerowali i wypoczywali. Po wybudowaniu mostu i obwodnicy, ten fragment parku został odcięty od Popowic i przestał spełniać funkcję kompleksu zieleni miejskiej. Brak w nim ścieżek, ławek, brakuje też oświetlenia. Sprawia on wrażenie zaniedbanego i zapomnianego. Nie jest wizytówką miasta, choć jest tam hala Orbita, w której rozgrywane są zawody sportowe, organizowane są tez imprezy o randze międzynarodowej. Teren parku wymaga zagospodarowania, poprzez wykonanie planu jego zagospodarowania, wyznaczenia ścieżek, postawienia ławek, oświetlenia ciągu pieszego prowadzącego od przystanków autobusowych do Orbity, wykonanie cięć pielęgnacyjnych istniejącej zieleni i dosadzenie nowej. Jest zatem szansa, aby miejsce to odzyskało swój pierwotny wypoczynkowy charakter, w szczególności dla mieszkańców Popowic.

     Natomiast projekt nr 136 przewiduje posadzenie na Polanie Popowickiej 150 wyrośniętych drzew wokół polany, po to by szybko ją zazielenić – zwłaszcza główna aleję wokół polany. Projekt przewiduje też zamontowanie pięciu zintegrowanych stanowisk odpoczynku. Będą to trzy wygodne ławki z oparciem ustawione w formie litery U, kosz na śmieci oraz stojak na rowery. Stanowisko takie otoczone będzie niskim żywopłotem. Całości dopełni boisko do buli o wymiarach 4 x 15 metrów wraz z czterema ławkami z oparciem i koszem na śmieci, a także stół do gry w piłkarzyki, zamontowany na betonowym okręgu.

     Projekty te są warte poparcia w głosowaniu, bowiem stworzą one nową jakość życia mieszkańcom Popowic. Do tej inicjatywy będziemy powracać na naszym portalu.

tom