Nareszcie spokój

Nareszcie spokój

Mieszkańcy jednego z budynków w SM Popowice mogą wreszcie odetchnąć z ulgą: pobliski punkt sprzedaż alkoholu przestał działać.

     O tej sprawie pisaliśmy w sierpniu ub. r. w tekście „Kto pomoże mieszkańcom?”. Przypomnijmy: mieszkańcy budynku przy ul. Popowickiej 62-68 przeżywali gehennę, spowodowaną działalnością sklepu z napojami alkoholowymi. W jego otoczeniu gromadziły się grupy osób, spożywających alkohol bezpośrednio przed sklepem, na chodniku, za tym sklepem, w okolicznych bramach oraz na trawniku przy śmietniku. Zakłócały one spokój pijackimi okrzykami i wulgaryzmami, gorsząc dzieci oraz zaśmiecali trawnik i chodnik odpadami. Zanieczyszczali także swoimi odchodami trawnik, śmietnik i bramy wejściowe okolicznych bloków. Mimo wystosowania przez Zarząd SM Popowice pism do Straży Miejskiej i policji o szczególny nadzór nad tym miejscem i karanie osób spożywających alkohol, sytuacja nie uległa poprawie. Rezultatu nie przyniosły także pisma z 2016 roku m.in. RZN nr 1 w SM Popowice oraz JPMW Rady Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice o odebranie koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych. Sprawa ciągnęła się od września 2015 roku!

     Ostatnio, w związku z wygaśnięciem dzierżawy sklepu od SM Popowice, przez dotychczasowy podmiot, sytuacja diametralnie się zmieniła. Mieszkańcy odetchnęli z ulgą, bo ich zdaniem, czas najwyższy był zakończyć ten stan rzeczy. W pomieszczeniu sklepu będzie prowadzona działalność w oparciu o artykuły spożywcze, bez żadnych napojów wyskokowych. Mieszkańcom radość tylko mąci fakt, że trwało to tak długo. Najważniejsze jednak, że ich problemy skończyły się.

tom