Porządkować zieleń

Porządkować zieleń

Na terenach zielonych, należących do SM Popowice przeprowadzono zaplanowane cięcia pielęgnacyjne i wycinkę drzew.

     Zabiegi te były wykonywane na podstawie opinii dendrologicznych, sporządzonych przez osobę uprawnioną, czyli inspektora nadzoru prac na terenach zielonych. Były one tym samym realizowane zgodnie z obowiązującym prawem. Zieleń na terenach spółdzielni jest dokładnie opisana, bowiem tereny te są podzielone na dziesięć rejonów. Znany jest zatem stan każdego drzewa.

     Po uzyskaniu opinii dendrologicznej możliwe jest zwrócenie się do Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego o wydanie decyzji wycięcia drzewa. Wydział ten dopiero po wizji lokalnej i ustaleniu stanu faktycznego wydaje decyzję. Dokonywana ostatnio wycinka realizowana była w terminie od 1 listopada do 28 lutego ze względu na okresy lęgowe ptaków. Obecnie prowadzone są tylko prace porządkowe i cięcia pielęgnacyjne (np. korony drzewa). Związane są one z miejscami, gdzie drzewa zaciemniają mieszkania i konieczne jest korekta.

     Porządkowanie zieleni z pewnością przyczyni się do poprawy estetyki osiedla w tym zakresie. Mieszkańcy chwalą sobie Popowice, które słyną właśnie z dużej ilości zieleni. Rzecz w tym, aby była ona uporządkowana i pielęgnowana.

tom