Działać skutecznie

Działać skutecznie

Częściowym sukcesem zakończyły się działania Mojego Popo i Popowice Online mające na celu zabezpieczenie zieleni Parku Zachodniego wokół Hali Orbita.

     Przy okazji prawie każdej dużej imprezy masowej, kierowcy parkowali na dziko także na terenach zielonych, niszcząc je i dewastując. Od dłuższego czasu obie inicjatywy toczyły bój o zabezpieczenie tego terenu. Jakim sposobem? Poprzez regularne fotografowanie kierowców łamiących przepisy, a także przez konsekwentne zgłoszenia do Straży Miejskiej i policji w dniu masowych imprez. Oprócz tego podejmowane były działania o charakterze urzędowym. Problem dzikiego parkowania zgłaszano na piśmie w Zarządzie Zieleni Miejskiej. Stamtąd nadeszła pisemna odpowiedź, informująca o przekazaniu sprawy do odpowiedzialnej komórki ZDiUM.

     Nie przyniosło rezultatu złożenie pisma w Jednostce Pomocniczej Miasta Wrocławia – Radzie Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. bo pismo zaginęło w szafie tej Rady i nigdy nie wpłynęło do porządku obrad. Korespondencja z Zarządem Zieleni Miejskiej przyniosła wreszcie rezultat, bo udzielił on odpowiedzi i poinformował o planowanym zabezpieczeniu wjazdu na alejki parkowe od strony ulicy Wejherowskiej słupkami-barierkami. Zostały one wykonane. Obie inicjatywy mają świadomość, że samo ustawienie słupków przed wjazdami na alejki parkowe nie rozwiązuje problemu parkowania w tym rejonie. Konieczne jest potraktowanie terenu wokół Hali Orbita całościowo i opracowanie takiego rozwiązania, które zapobiegnie niszczeniu zieleni.

     Kolejnym działaniem obu inicjatyw – jeśli chodzi o zieleń – jest Popozieleniec. Oddajmy tu głos organizatorom: „Akcją PopoZieleniec chcemy zwrócić uwagę na regularny proces uszczuplania ilości i jakości zieleni na naszym osiedlu. Niesprzyjające warunki pogodowe (wichury, gwałtowne burze), napór cywilizacyjny (nowe osiedla, setki nowych aut), kiepska jakość drzew nasadzonych przez naszych popowickich przodków (zły stan dendrologiczny, nieadekwatnie historycznie dobrane gatunki drzew) to główne powody do tego, by dziś – tu i teraz – nasze pokolenia zadbały o zieleń dla siebie i kolejnych pokoleń”.

     Dzięki takim działaniom, możliwe jest zatrzymanie degradacji istniejącej zieleni a także powiększenie i poprawa jakości terenów zielonych.

tom