Co robi Rada?

Co robi Rada?

Jeden z organów samorządowych SM Popowice, na spotkaniu z mieszkańcami przedstawił swoje dotychczasowe i najbliższe działania.

     W spotkaniu, jakie odbyło się 27 lutego br. w SM Popowice, wziął udział Zarząd spółdzielni oraz członkowie Rady Zespołu Nieruchomości nr 2 Park. Rada ta przedstawiła krótkie sprawozdanie z przeglądów osiedla, wnioski z 2017 roku, jakie wpłynęły do Rady i ich realizację. Zaprezentowane zostały też plany dotyczące funduszu remontowego na 2018 rok. Zebrani dowiedzieli się także o imprezach kulturalnych organizowanych lub współorganizowanych przez Radę. Przybyli na spotkanie mieszkańcy mogli też zgłaszać swoje uwagi, sugestie i problemy.

     Wiceprzewodnicząca Rady Janina Pasternak, przedstawiła rezultat dwóch przeglądów osiedla. Przedstawiła ona także plany remontowe na 2018 r. które obejmują m.in. osłony śmietnikowe, doposażenie placu zabaw, zagospodarowanie zieleni, boisko wielofunkcyjne na terenie tzw. „górki” oraz zagospodarowanie terenu wokół ulicy Wejherowskiej. Janina Pasternak przypomniała także działania, związane z Wrocławskim Budżetem Obywatelskim. Zaapelowała o udział mieszkańców w głosowaniu na popowickie projekty, gdyż to może przyczynić się do ich zwycięstwa i realizacji. Poinformowała o współpracy Rady m.in. z Klubem Osiedlowym Tęcza, z Filią MBP nr 10, a także z inicjatywą mieszkańców ”Moje Popo”.

     Natomiast Alina Malecha – sekretarz RZN nr 2 – zaprezentowała realizację wniosków z 2017 roku. Znalazły się tam m.in. ustawienie figury krasnala w geometrycznym środku Wrocławia, jak też stojaki rowerowe. Poruszyła też sprawę komórek na piętrze, jak też oznakowania miejsc dla niepełnosprawnych i kontroli tych miejsc przez Straż Miejską.

     Leszek Nowakowski, przewodniczący Komisji Statutowo-Kulturalnej w RZN nr 2, przypomniał imprezy kulturalne, które odbyły się staraniem Rady. Był to m.in. konkurs fotograficzny „Nasze Popowice”, zabawy mikołajkowe, a także inicjatywa ustawienia krasnala w geometrycznym środku Wrocławia na Popowicach.
Uczestnicy zebrania mieli także możliwość zadawania pytań. Padały więc pytania o podzielniki ciepła, o komórki po zsypach, o graffiti szpecących ściany budynków, o wsparcie projektów WBO przez spółdzielnię. Zgłaszane były także kwestie porządkowe takie jak uszkodzone drzwi w jednym z budynków, brak porządku i światła w piwnicach.

     Wśród odpowiedzi, jakich udzielali członkowie Zarządu SM Popowice, padła informacja o parkingu na rogu Legnickiej/Rysiej, o dociepleniach ścian podłużnych, a także o malowaniu klatek. Padł także postulat częstszego organizowania takich spotkań. Przyczynią się one do lepszej orientacji członków i większego wpływu na działania spółdzielni.

tom