Gry, czytanie i warsztaty

Gry, czytanie i warsztaty

Kontynuowane są działania inicjatywy sąsiedzkiej Moje Popo na Popowicach. Działania te dedykowane są zarówno młodym, jak i dorosłym mieszkańcom tego osiedla.

     I tak 15 lutego wspólnie ze Stowarzyszeniem TRATWA, w jej siedzibie w Sektorze 3 przy ul. Legnickiej, zorganizowane zostało spotkanie o nazwie Popoplanszówki. Zgromadziło ono 42 osoby, co organizatorzy określają, jako sukces. Byli dorośli, były dzieci – wszyscy brali aktywny udział w spotkaniu, nikt się nie nudził. Gry planszowe, nawet w dobie gier komputerowych cieszą się dużą popularnością, a spotkanie w TRATWIE potwierdza tę prawdę.

     Kolejne spotkanie zorganizowane przez Moje Popo oraz Filię MBP nr 10 przy ulicy Jeleniej 17 lutego, dedykowane było dzieciom. To było już drugie takie czytanie, połączone z warsztatami plastycznymi. Poprzednio – w grudniu ub.r. – miały miejsce warsztaty świątecznych ozdób. Kierownik Filii Anna Tomaszewicz i tym razem udostępniła czytelnię. W czasie spotkania najpierw Sylwia Biedroń czytała dzieciom bajkę Jona Klassena „Gdzie jest moja czapeczka”, a dzieci później własnoręcznie robiły z włóczki maleńkie czapeczki.

     Ta inicjatywa potwierdziła, że na Popowicach są ludzie, których łączy chęć robienia ciekawych rzeczy, nie tylko dla dzieci. W planach następne wydarzenia, jak m.in. 10 marca szkolenie z pierwszej pomocy przeznaczone dla dzieci z młodszych klas. Poprowadzone ono zostanie przez harcerzy ze szczepu Czarna 13, posiadających certyfikat ratownika oraz duże doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą. Będziemy o tym informować na naszym portalu.

tom