Kto tam kopał i wycina?

Kto tam kopał i wycina?

Na Popowicach prowadzone były prace porządkujące. Równany był teren tuż przy dawnej przepompowni oraz wycinane były drzewa.

     Prace przy budynku przepompowni związane były z usunięciem zbiornika na wodę. W związku z wyłączeniem przepompowni z eksploatacji, zbiornik ten przestał pełnić swoją funkcję. Toteż zgodnie z procedurą firma wyłoniona do wykonania tego zadania dokonała demontażu zbiornika. Konieczne było najpierw rozkopanie ziemi wokół zbiornika, a następnie wydobycie go we fragmentach na powierzchnię. 

     Nasi czytelnicy sygnalizowali nam wycinkę drzew w parku położonym pomiędzy ulica Białowieską a Rysią. Ich zaniepokojenie wywołał fakt, że drzewa są ścinane, mimo że – ich zdaniem – nie wszystkie kwalifikują się do tej czynności.

     Z informacji, jakie uzyskaliśmy w SM Popowice, wynika, że wycinka prowadzona jest zgodnie z przepisami. Stanowią one, iż konieczne jest najpierw uzyskanie opinii dendrologicznej. Następnie po wydaniu decyzji przez Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego, możliwe jest zwrócenie się do wyspecjalizowanej firmy. Wycinka dozwolona możliwa jest w okresie od 1 listopada do 28 lutego ze względu na okresy lęgowe ptaków.
Dlatego też na terenie SM Popowice dokonywana wycinka jest zgodna z prawem i stosownymi przepisami. Nawet jeżeli mieszkańcy odnoszą inne wrażenie. Zatem mogą być spokojni, że w tym przypadku nie ma nieprawidłowości.

tom