Prąd z dachu?

Prąd z dachu?

Jedna z  większych wrocławskich spółdzielni mieszkaniowych zainstalowała na dachach  swoich budynków ogniwa fotowoltaiczne. Mieszkańcy Popowic są zainteresowani tym   sposobem pozyskiwania energii elektrycznej.

Zapytaliśmy wiceprezesa ds. technicznych SM Popowice, Bogdana Słowika o możliwość zastosowania takich ogniw w spółdzielni. Sprawa tylko na pozór wydaje się prosta. Chodzi o to, by zainstalowane ogniwa nie naruszyły powierzchni dachu i by był do niej dostęp. Konieczne jest sfinansowanie całej instalacji i jej montażu. Istotne jest tez ustalenie, jak zostanie wykorzystana energia czy na potrzeby własne (klatki schodowe, winda) czy na zewnątrz? Ponadto konieczne jest zapewnienie serwisu takich ogniw.

W tym wypadku wchodziłoby w grę wsparcie dotacją unijną, która ustala 25-procentowy próg efektywności inwestycji. Przy większej skali wykorzystania ogniw, w budownictwie wielorodzinnym, konieczny jest rachunek ekonomiczny. Wprowadzenie takich rozwiązań – jak powyższe – musi być wsparte uchwałą Walnego Zgromadzenia spółdzielni i akceptacją jej członków. O tą – jak wiadomo – jest czasem trudno, zwłaszcza w razie konieczności wzięcia kredytu.

tom