Mieć własne zdanie

Mieć własne zdanie

W organach samorządowych SM Popowice są osoby, które zaczynają funkcjonować w nich po raz pierwszy.  
Znalazły się one tam w rezultacie wyborów 2016 roku do organów samorządowych, zarówno w Radzie Nadzorczej, jak i w Radach Zespołów Nieruchomości. Pisaliśmy o tym na naszym portalu m.in. w tekście „Po raz pierwszy”, a także w tekście „Bliższy kontakt z mieszkańcami”. Jedną z osób, którą chcemy Państwu bliżej przedstawić, jest Maria Zawartko.

     Większość mieszkańców Popowic zna Marię Zawartko z jej działalności w Radzie Miejskiej Wrocławia w V (2006-2010) i VI kadencji (2010-2014). To dzięki jej staraniom została m.in. zainstalowana sygnalizacja na ul. Popowickiej na wysokości „Biedronki”. Jej zdaniem działalność w Rada Miejskiej – w Komisji Statutowej, Promocji i Współpracy z Zagranicą oraz Kulturalnej – była dobrą szkołą w rozwiązywaniu trudnych spraw, zgłaszanych przez mieszkańców Wrocławia. Interesuje się ona także seniorami, czyli jak mówi „ludźmi dojrzałej dorosłości”. Jako przewodnicząca Wrocławskiej Rady Seniorów, zna doskonale ich problemy i stara się je rozwiązywać. Seniorom na Popowicach dedykowała organizowane kilkakrotnie – wspólnie ze SM Popowice – koncerty.

     Maria Zawartko łączy zawodową działalność ze swoją pasją czyli społecznym działaniem. Jest adiunktem w Akademii Muzycznej, jak też kierownikiem Otwartej Akademii Muzycznej. Od 17 lat zarządza Dolnośląskim Towarzystwem Muzycznym, bowiem oprócz ukończenia Akademii Muzycznej i doktoratu na tej uczelni, ma za sobą podyplomowe studia zarządzania jednostkami oświaty i kultury.

     Skąd zatem wejście Marii Zawartko do Rady Nadzorczej SM Popowice? Przede wszystkim to członkowie spółdzielni zadecydowali w 2016 roku, głosując na jej kandydaturę. Jak twierdzi: „Lubię słuchać, lubię dociekać i wprowadzać nowe inicjatywy”. Początkowo dziwiono się, co może robić muzyk w Radzie Nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej. Jednak jej systematyczność i dokładność a także duża praktyka w kontaktach z ludźmi, znakomicie wspomaga działanie. Marzy jej się jeszcze większe zintegrowanie, zjednoczenie ludzi na Popowicach czyli Otwarty Salon Międzypokoleniowy, usytuowany w środku osiedla.

    Na pytanie, jaka jest recepta na działanie wśród ludzi, które bywa przecież trudne, Maria Zawartko odpowiada: „Umiem i lubię działać w grupie, ale też lubię mieć własne zdanie. Poza tym uważam, że zgoda buduje”. Te słowa najlepiej oddają jej życiową filozofię, u której podstaw leży i społeczna i muzyczna pasja.

tom