Przede wszystkim współpraca

Przede wszystkim współpraca

Zmiana, jaka nastąpiła w jednym z organów samorządowych SM Popowice, daje nadzieję na lepszą współpracę z innymi organami tej spółdzielni.

     W związku ze zmianą w Radzie Zespołu Nieruchomości nr 1 Polana, o której pisaliśmy w tekście „Przewodnicząca zawieszona”, został wybrany nowy przewodniczący. Został nim Karol Stryczek, członek tej Rady. Ma on już spore doświadczenie, bo w Radzie Osiedla a potem w Radzie Zespołu Nieruchomości Polana SM Popowice, funkcjonuje – z przerwami – od 2007 roku. Jego zdaniem samorządowiec powinien być prawdomówny, obowiązkowy i działać w interesie mieszkańców. Dlatego też uważa, że brak obszerniejszej informacji w sprawie likwidacji zsypów, nie przysłużył się tej sprawie.

     Karol Stryczek uważa też, że skoro coraz więcej jest na osiedlu ludzi młodych, trzeba z nimi – mimo pokoleniowych różnic – nawiązać kontakt. Istotne są dla niego sprawy warunków życia mieszkańców, m.in. chodniki na ulicy Niedźwiedziej. Wymienia też sprawę działki przy ulicy Starogranicznej, na której miała stanąć myjnia. Działka ta została właśnie sprzedana. Po likwidacji zsypów, wskazana jest – jego zdaniem – budowa zadaszeń nad pojemnikami na śmieci.

     Na pytanie, jaki nie powinien być samorządowiec Karol Stryczek odpowiada : Nie powinien pokazywać swoich emocji. Ma oddziaływać argumentami i wiedzą, a nie agresją. Dlatego też stawia on przede wszystkim na współpracę zarówno z Zarządem SM Popowice, jak i Rada Nadzorczą i RZN nr 2 Park. Uważa też, że wyjazdowe szkolenia, jakie przechodzi Rada Nadzorcza i Rady Zespołu Nieruchomości, dają dużo wiedzy, m.in. o zmianach w ustawach, ważnych dla spółdzielczości.

     Za naszym pośrednictwem Karol Stryczek dziękuje za zaufanie i powierzenie mu funkcji przewodniczącego RZN nr 1 Polana . Deklaruje także częstszy kontakt z naszym portalem tak, aby mieszkańcy Popowic wiedzieli więcej o działalności Rady. Także tą drogą, życzy mieszkańcom Popowic pomyślności w Nowym Roku.

tom