Działać, ale jak?

Działać, ale jak?

Sposób działania inicjatywy „Lepsza Wejherowska” wywołuje zastrzeżenia członka Rady Zespołu Nieruchomości nr 2 Park w SM Popowice. O inicjatywie tej pisaliśmy na portalu w tekście „Plany inicjatywy mieszkańców”.

     Przypomnijmy: inicjatywa ta ma na celu poprawę estetyki i funkcjonalności osiedla, zwłaszcza na ulicy Wejherowskiej, ale też poprawę więzi międzyludzkich.

     Zastrzeżenia członka RZN nr 2 dotyczą sprawy stojaków na rowery. Jego zdaniem to właśnie ta Rada zwróciła się do Rady Nadzorczej SM Popowice , pismem z 23.02.2017 o zakup i montaż tych stojaków. Podobnie z remontem parkingu przy ul. Wejherowskiej 31-41. Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi tej Rady złożyła wniosek z 11.04.2017 o uruchomienie środków finansowych na to zadanie, które zgłosiła w 2016 r. aby ująć je w planach finansowych na 2017 r.

     W naszej rozmowie z członkiem RZN nr 2 padły wprost te słowa: „Lepsza Wejherowska” nie ma nic wspólnego z tymi dwiema sprawami – parkingu i stojaków. Przypisywanie sobie przez tę inicjatywę jakichkolwiek zasług w tych sprawach jest nieuprawnione”. Zastrzeżenia dotyczą też sposobu informowania m.in. w mediach społecznościowych i przedstawiania tych inicjatyw, jako swoich.

     Stanowisko członka RZN Nr 2 w tej sprawie jest takie: Cieszę się, że młodzi ludzie chcą coś zrobić, w pełni popieram ich działalność, ale metody jakie stosują są nie do przyjęcia. Na swoje sukcesy muszą cierpliwie poczekać, a nie przypisywać sobie cudzych osiągnięć. Cokolwiek dzieje się obecnie jest wynikiem naszego działania. RZN Nr 2 jest otwarta na kontakty z Lepszą Wejherowską, będzie wspierać ją, doradzać i pomagać, ale będzie też wymagać rzetelności i uczciwości. Wspólnymi siłami można góry przenosić, o ile zezwolą na to zgromadzone środki finansowe na danej nieruchomości. Czasami na realizację planów trzeba czekać 2 -3 lata, aby uzbierać wystarczające fundusze. Można ten proces przyspieszyć podwyższając „czynsz” ale nie spodobałoby się to mieszkańcom. Życzę Lepszej Wejherowskiej realizacji swoich planów i wytrwałości w dążeniu do celu. Powodzenia.

     Czy można mieć nadzieję, że nastąpi ocieplenie kontaktów Lepszej Wejherowskiej z RZN nr 2? Być może stanie się to po takim oto poście Lepszej Wejherowskiej na FB: Raz jeszcze Rada Zespołu Nieruchomości Nr.2 SMLW Popowice robi wszystko, by pas Wejherowskiej od Rysiej do tzw. głównej Wejherowskiej był coraz lepiej uporządkowany, także pod względem miejsc parkingowych. To bardzo budujące.

tom