Ogólnikowe sprawozdanie

Ogólnikowe sprawozdanie

Członkowie SM Popowice interesują się działalnością organów samorządowych. Oceniają ich efektywność podczas Walnego Zgromadzenia. 

     Podczas tegorocznego Walnego, zgłoszone zostały krytyczne uwagi pod adresem Rady Zespołu Nieruchomości nr 1 Polana. Dotyczyły one sprawozdania z jej działalności za 2016 rok. Zdaniem członków sprawozdanie to jest zbyt ogólne i nie przedstawia włąściwych dokonań Rady: Same ogólniki i tak to wygląda jakby przepisane żywcem z poprzedniego roku – mówią.

     Sięgając do sprawozdania z tegorocznego Walnego (dotyczącego 2016 roku) i porównując je ze sprawozdaniem za 2015 rok, trudno oprzeć się wrażeniu, że posługują się one dużym stopniem ogólności. W sprawozdaniu za 2015 rok jest mowa o braniu udziału w kilkudziesięciu, a w 2016 roku w kilkunastu przetargach. Czy udział w nich nie jest rejestrowany tak, aby można było podać precyzyjną liczbę?
 Podobnie jest z udziałem w odbiorach robót. O ile w sprawozdaniu z 2015 roku wyszczególnionych jest siedem takich odbiorów, to już w sprawozdaniu za 2016 jest tylko enigmatyczna informacja: ”… uczestniczyli w odbiorach prac wykonanych na rzecz Spółdzielni…” .
 Z kolei w obu sprawozdaniach – w tym za 2015 i za 2016 rok – powtarza się ogólne stwierdzenie, iż członkowie „…interweniowali i pomagali mieszkańcom w rozwiązywaniu konfliktów międzysąsiedzkich…”. W jaki sposób to robili i ile razy sytuacje wymagały podejmowania interwencji? Tych informacji nie ma już w sprawozdaniach.

     Ogólnych stwierdzeń znaleźć można więcej. Jest m.in. mowa o tym, że Rada współpracowała z organizacjami na terenie Popowic – tu następuje wyliczenie tych organizacji. Nie ma jednak informacji na czym polegała ta współpraca. Zdziwienie może też budzić taki oto zapis w sprawozdaniu: Rada ZN-1 ściśle współpracowała i współuczestniczyła w imprezach organizowanych przez Klub Osiedlowy „TĘCZA”, między innymi: rejs statkiem po Odrze, spotkania z Klubem Osiedlowym BAKARA, wernisaże, wystawy robótek ręcznych – florystycznych, imprezy okolicznościowe: Święto Niepodległości, Dzień Kobiet, itp. W tym wypadku udział w imprezach był aż nadto szczegółowo wykazany w sprawozdaniu. Nasi rozmówcy z Popowic byli zdziwieni i oburzeni tym, że Rada w sprawozdaniach powiela wyliczanie pobocznych czynności, a nie zdaje sprawy z tego co jest jej podstawowym elementem działalności.

     Dla porównania lektura sprawozdania z działalności Rady Zespołu Nieruchomości nr 2 Park wskazuje, że ta Rada ma znacznie lepszą orientację co do potrzeb mieszkańców. W jej obszernym, dokładnym i rzeczowym sprawozdaniu znalazło się takie zdanie „Na koniec chcemy podziękować wszystkim mieszkańcom za pomoc i wsparcie, jak również za uwagi kierowane pod naszym, czy spółdzielni adresem, co pozwoliło nam na opracowanie nowych rozwiązań”.
Tak działająca Rada zapewne jest w stanie więcej zdziałać w interesie mieszkańców.

mar