Zostawić trwały ślad

Zostawić trwały ślad

Na Popowicach, w geometrycznym środku Wrocławia, stanęła figurka krasnala. Zanim tak się stało, trzeba było podjąć wiele działań, które doprowadziły do pomyślnego finału.

     Cofnijmy się do 2016 roku. Wtedy to członek Rady Zespołu Nieruchomości nr 2 Park w SM Popowice, Leszek Nowakowski, w marcu 2016 roku przeczytał w Gazecie Wrocławskiej tekst informujący, że na Popowicach znajduje się geometryczny środek Wrocławia. Złożył do RZN nr 2 wniosek sugerujący wyróżnienie tego miejsca tablicą, posadzonym drzewem lub klombem. Pomysł spodobał się, bo Joanna Musiał będąca wówczas członkiem tej Rady, sporządziła wstępny szkic i zaproponowała ustawienie tam figurki krasnala. Uzyskano też akceptację Zarządu SM Popowice i ówczesnej Rady Nadzorczej.

     Mimo zmian w składzie RZN nr2 – w wyniku wyborów do organów samorządowych spółdzielni w czerwcu 2016 roku – pomysł realizowała nowa RZN nr 2. Po zamówieniu figurki krasnala na przełomie listopada i grudnia, postanowiono zaczekać z realizacją do wiosny. Na trawniku tuż obok ulicy Rysiej, opodal wylotu Bobrzej przygotowano miejsce ustawienia figurki na głazie. Krasnal został solidnie zamocowany. Ma on swoje imię – Popowicjusz, które wymyślił uczeń SP nr 3 Patryk Niemier (na zdjęciu poniżej). Wykonana została także estetyczna ścieżka i mały placyk na środku trawnika. Przewidziane jest też – w uzgodnieniu ze ZDiUM – oświetlenie tej figurki. Natomiast od strony ulicy Rysiej ustawiona została tablica informacyjna o geometrycznym środku Wrocławia.

     Kiedy pytam Leszka Nowakowskiego co czuje, przechodząc i patrząc jak mieszkańcy przystają, fotografują się z krasnalem, odpowiada: Mam satysfakcję, że udało się zrobić cos dla naszego osiedla. Jednocześnie zostawić trwały ślad po sobie. Marzy mu się organizacyjne połączenie tego krasnala, stojącego w geometrycznym środku miasta, z trasami wycieczek. Myśli też o przygotowaniu przez mieszkańców przewodników z popowickim krasnalem w tle. Znając konsekwencję Leszka Nowakowskiego można mieć pewność, że do tego doprowadzi.

tom