Zanim będą komórki

Zanim będą komórki

Mieszkańcy jednego z budynków SM Popowice oczekują na dodatkowe komórki lokatorskie wygospodarowane na półpiętrach, Wcześniej jednak, konieczne jest dokończenie prac z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

     O tej sprawie pisaliśmy w marcu br. Przypomnijmy. W budynku przy ul. Popowickiej 62-68 Straż Pożarna wydała nakaz dostosowania budynku do wymogów przeciwpożarowych. Ponieważ zsypy nie spełniają obowiązujących warunków technicznych i bezpieczeństwa pożarowego, konieczne będzie wykonanie m.in. klap przeciwdymowych. Z informacji jaką uzyskaliśmy od Bogdana Słowika, z-cy prezesa SM Popowice ds. technicznych, jest to możliwe obecnie przy sprzyjających warunkach pogodowych. Dopiero później, w dalszej kolejności, realizowane będą przydziały komórek. Złożone wnioski mieszkańców zostaną wówczas rozpatrzone.

     Jakie kryteria będą stosowane przy rozpatrywaniu tych wniosków? To pytanie zadał nam jeden z czytelników naszego portalu. Otóż są one wymienione w „Regulaminie wynajmowania i użytkowania pomieszczeń na półpiętrach oraz innych dodatkowych pomieszczeń mieszkańcom w budynkach SMLW “POPOWICE” we Wrocławiu”. Kryteria te są następujące:
1 – wielkość metrażu w zajmowanym lokalu przypisanego na 1 osobę zamieszkałą (zgłoszoną w oświadczeniu) w danym lokalu mieszkalnym, 
2 – adres zamieszkania osoby ubiegającej się o wynajęcie dodatkowego pomieszczenia na półpiętrze musi być w obrębie danej klatki schodowej. Adres osoby ubiegającej się o pomieszczenie w piwnicy musi odpowiadać adresowi tego pomieszczenia (w ramach tej samej klatki schodowej).
3 – uregulowane wszystkie zobowiązania finansowe wobec spółdzielni.
4 – stan zdrowia wnioskodawcy – niepełnosprawność ruchowa oraz potrzeba korzystania 
z wózka inwalidzkiego i sprzętu rehabilitacyjnego.
5 – staż członkowski (dotyczy członków spółdzielni) lub okres zasiedlenia lokalu (dotyczy Iokatorów nie będących członkami spółdzielni).

     W przywołanym powyżej regulaminie jest mowa, że kolejność wymienionych kryteriów nie jest istotna. W przypadku zgodności wszystkich kryteriów u dwóch lub więcej lokatorów, przyznanie dodatkowego pomieszczenia odbędzie się drogą losowania w budynku administracji Spółdzielni, w obecności zainteresowanych oraz przedstawiciela Rady Nadzorczej przedstawiciela Rady Zespołu Nieruchomości i pracownika administracji Spółdzielni. Po wyborze osoby, której zostanie wynajęte pomieszczenie, Zarząd spółdzielni informuje o podjętej decyzji wszystkie zainteresowane osoby które złożyły wnioski. Mają one 14 dni na składanie ewentualnych odwołań.

     Zatem na przydział komórek lokatorskich mieszkańcy budynku Popowicka 62-68 jeszcze poczekają. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe jest jednak ważniejsze.

tom