Kto skorzystał?

 

Kto skorzystał?

Przed wyborami do Rady Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. w okręgu nr 5 na Popowicach, 21 kwietnia miało miejsce zrywanie ulotek wyborczych.

     W okręgu tym startowali następujący kandydaci: Garncarek-Zarzycka Ewa,Kapłon Tomasz Mirosław, Nowacka Krystyna, Słowikowska Marta, Walat Elżbieta, Żłobińska-Perlicka Maria.

     Jak poinformowali nas mieszkańcy Popowic, 21 kwietnia  z kilku budynków zerwane zostały ulotki Ewy Garncarek-Zarzyckiej, Tomasza Kapłona i Elżbiety Walat. Jeśli uznać ten fakt za sposób rywalizacji wyborczej, z pewnością nie jest on godny polecenia, a raczej potępienia.  Ocenę tego rodzaju postępowania pozostawiamy Państwu.

     Rady Osiedli są Jednostkami Pomocniczymi Gminy Wrocław. Jako jednostki będące najbliżej i wywodzące się z lokalnych społeczności, mogą występować z rozmaitymi drobnymi inicjatywami. Przede wszystkim dotyczą one życia kulturalnego oraz integrowania lokalnych społeczności. Nie jest wykluczona także bardziej praktyczna ich rola np. organizowanie komunikacji czy  ulepszanie infrastruktury drogowej. Wszystkie te Rady  – w założeniu –  mają poprawiać warunki do mieszkania i życia na terenie objętym ich zasięgiem kompetencyjnym.

     Chociaż działalność takiej Rady na co dzień ma raczej charakter opiniotwórczy, to dysponuje ona własnym budżetem oraz może występować o środki na sfinansowanie konkretnych projektów. Rokrocznie Gmina Wrocław rozpatruje wnioski i podejmuje decyzje o finansowaniu większych inwestycji. Na te  decyzje mogą wpływać  wnioski i opinie przedstawiane przez poszczególne Rady Osiedli. Ich szczegółowy zakres kompetencji zawarty jest w statucie Rady. Działalność Rad jest jawna.Radni pełnią swoje funkcje społecznie. Wybierani są na 4-letnie kadencje

mar