Co z tramwajem na Popowickiej

Co z tramwajem na Popowickiej

Mieszkańców ulicy Popowickiej interesuje sprawa budowy trasy linii tramwajowej. Zaczyna ona bowiem nabierać coraz bardziej realnego kształtu.

     Temat ten poruszaliśmy we wrześniu 2016 roku. Przypomnijmy: po podpisaniu w ub. roku kontraktu między Wrocławskimi Inwestycjami, spółką Gminy Wrocław, a francuską firmą Systra, przygotowuje ona projekt budowy linii tramwajowej. Ma on być gotowy do połowy 2017 roku. Natomiast sama budowa, byłaby realizowana w latach 2018-2020. Warto pamiętać, że wraz z projektem konieczne jest przeprowadzenie stosownych uzgodnień z energetyką i innymi uczestnikami.

     Mieszkańcy budynku Popowicka 49-61 zauważyli, że drzewa przed ich budynkiem zaznaczone są kolorowymi znakami. Drzewa te, podczas budowy torów tramwajowych, będą przeznaczone do usunięcia. Przebieg linii tramwajowej planowany jest po stronie północnej ulicy Popowickiej, zatem stoją one na trasie jej przebiegu. Budynek od chodnika oddziela szeroki trawnik. Jednak na części tego terenu może być przez Gminę wykonana linia tramwajowa, jako inwestycja pożytku publicznego.

     Jak zorientowaliśmy się z planów będących w posiadaniu SM Popowice, ze wstępnych założeń projektu wynika, iż wjazdy ruchu kołowego pod budynek Popowicka 49-61 od strony parkingu i trafostacji byłyby zamknięte. Powstałby natomiast ciąg komunikacyjny za trafostacją, biegnący wzdłuż tego budynku. Jego mieszkańcy już teraz mówią o postawieniu ekranów akustycznych, chroniących ich przed hałasem. O tej sprawie będziemy informować na naszym portalu.

tom