Zapobiegać pożarom

Zapobiegać pożarom

Na budynkach SM Popowice wywieszone są informacje przypominające o zakazie palenia na klatkach schodowych. Nie zawsze bowiem ten zakaz jest respektowany, a jest on przecież związany z bezpieczeństwem pożarowym.

     W informacji tej jest mowa o „Regulaminie użytkowania lokali i porządku w SMLW Popowice”. Zgodnie z § 9 p. 5 tego regulaminu, zabrania się palenia papierosów w windach i na klatkach schodowych. Jest to jeden z elementów zagrożenia pożarowego. Inne, również wymienione w regulaminie, to zastawianie korytarzy i przejść piwnicznych m.in. meblami, wózkami, motocyklami, czy przechowywanie materiałów łatwopalnych i wybuchowych w piwnicach. Zagrożenie może też stanowić ulatniający się gaz.

     Nawet najlepszy regulamin nie zastąpi rozsądnego zachowania i świadomości, że przyczyną pożaru często jest przypadkowe zaprószenie ognia. Istotne jest także wyrobienie nawyków postępowania w razie wybuchu pożaru. Tu nie ma często czasu na zastanawianie się tylko szybkie działanie. Ilu mieszkańców zna zasady zachowania się w razie pożaru?

     To wciąż temat, który rzadko pojawia się – także w działalności organów samorządowych. Czy zasadne nie byłoby zorganizowanie spotkań szkoleniowych dla mieszkańców, na których dowiedzieliby się o podstawowych zasadach bezpieczeństwa pożarowego? Lepiej wcześniej zapobiegać, niż ponosić skutki braku takiej wiedzy.

tom