Aktywizować seniorów

Aktywizować seniorów

Oto zaproszenie do udziału w badaniach, dotyczących aktywizacji społecznej osób starszych na osiedlu Popowice. Zapraszane są osoby, które ukończyły 60-ty rok życia.

     Społeczeństwo polskie należy do grupy najszybciej starzejących się społeczeństw europejskich. W obliczu nadchodzących zmian w strukturze społecznej, seniorzy będą pełnić kluczową rolę w kształtowaniu życia miejskiego. Proces aktywizacji powinien być zaprogramowany, realizowany i monitorowany przez społeczności lokalne. Tylko wówczas będzie procesem skutecznym, który stworzy realne szanse na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu seniorów.

     Autorem projektu „Popowice 60+” jest mgr inż. arch. Anna Miśniakiewicz, doktorantka Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. Jest ona czynnym architektem, współpracującym z wieloma pracowniami. Swoje zainteresowania zawodowe skupia w obszarze zrównoważonego rozwoju współczesnych miast i projektowaniu w zgodzie z naturą. Jej zainteresowania naukowe dotyczą problematyki starzenia się społeczeństwa i kwestii architektoniczno-społecznych z tym związanych. To rozważa w swojej pracy doktorskiej.

     Obecnie prowadzi badania nad aktywizacją osób starszych we Wrocławiu. Jej badania naukowe organizowane są w ramach projektu, finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Oto co mówi o projekcie: „Chcemy poznać Państwa potrzeby, oczekiwania i opinie na temat życia na Popowicach. Rozmawiać, żeby tworzyć nowe – lepsze rozwiązania w najbliższej okolicy. Zapraszamy do udziału w badaniach. Nie jest wymagana żadna j konkretna wiedza ani umiejętności.

     Spotkanie informacyjne dotyczące projektu “Popowice 60+”, odbędzie się we Wrocławskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3, w dniu  7 lutego 2017, o godz. 15:00. Zapraszamy w imieniu autorki projektu. Prosimy o powiadomienie swoich najbliższych, sąsiadów i znajomych!

Oprac. tom