Pominięta informacja

Pominięta informacja

Podczas czwartej części Walnego Zgromadzenia w czerwcu 2016 roku w SM Popowice, członkowie tej spółdzielni mogli zostać w prowadzeni w błąd przez przewodniczącą zebrania.

     W trakcie wyborów do Rady Nadzorczej, przewodnicząca zebrania zabrała głos w sprawie jednej z osób kandydujących do Rady. Pominęła informację, że kandydatka ta prawomocnym wyrokiem Sądu dwóch instancji za naruszenie dóbr osobistych – pomówienie członka spółdzielni – zobowiązana została do wpłacenia nawiązki na cel charytatywny i zwrot kosztów postepowania. O tej sprawie pisaliśmy w tekście „O jakość przyszłych zgromadzeń”.

     W swojej wypowiedzi na tegorocznym Walnym Zgromadzeniu, przewodnicząca zebrania przedstawiła dokument dotyczący owej kandydatki. Pochodził on z Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego. Odczytała fragment tego pisma, twierdząc m.in. : „Tu jest napisane, że pani[…] nie jest karana”. W rzeczywistości w tego typu dokumentach używany jest zwrot: „Nie figuruje w kartotece karnej KRK” (na zdjęciu poniżej). Nie była to jednak pełna informacja o kandydatce. Przewodnicząca nie wspomniała bowiem o powyższym orzeczeniu sądu o naruszenie dóbr osobistych. Pominęła też fakt, że w Krajowym Rejestrze Karnym nie figurują wyroki w sprawach cywilnych, ale – jak wskazuje nazwa rejestru – w sprawach karnych. Zgodnie z ustawą o Krajowym Rejestrze Karnym, w rejestrze tym gromadzi się dane o osobach prawomocnie skazanych za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe. Wypowiedź przewodniczącej w całości jest zamieszczona w protokole z IV części Walnego Zgromadzenia SM Popowice, do którego ma dostęp każdy członek SM Popowice.

     Zasięgnęliśmy opinii prawnika w tej kwestii. Jego zdaniem, pokazanie dokumentu z Krajowego Rejestru Karnego, nie dotyczącego przecież wydanego wyroku w sprawie cywilnej, jest zwykłą manipulacją: „Pokazanie takiego dokumentu i pominięcie wyroku sądu o naruszeniu dóbr osobistych mogło wprowadzić w błąd członków, a tym samym mieć wpływ na wynik wyborów. Członkowie otrzymali półprawdę zamiast pełnej informacji”.

     Czy Rada Nadzorcza SM Popowice bieżącej kadencji wyciągnie konsekwencje w stosunku do przewodniczącej zebrania, która weszła również w skład obecnej Rady? O tym poinformujemy czytelników naszego portalu.

mar