Kiedy te przeglądy

Kiedy te przeglądy?

Informacja o przeglądach instalacji gazowej w SM Popowice, nie jest – zdaniem mieszkańców – dostosowana do ich możliwości czasowych. Nie otrzymują jej z odpowiednim wyprzedzeniem.

     Problem ten, zasygnalizował nam jeden z czytelników naszego portalu. Jego zdaniem zbyt późno przekazywana jest informacja o przeglądzie instalacji gazowej w mieszkaniu. Utrudnia to lub wręcz uniemożliwia, dopasowanie swoich zajęć do terminu przeglądu: „Z przeglądami itp. to tu jest jakaś masakra. Wracam sobie właśnie z pracy o godzinie 19 i patrzę karteczka z ogłoszeniem, że jutro w godz. 11-17 mam siedzieć w domu i czekać na przegląd. instalacji gazowej[…] Nawet jeden dzień do przodu tego nie powieszą. Paranoja Rozumiem, że na tym osiedlu jest normą takie informowanie?”.

     Zwróciliśmy się z pytaniem o terminy i planowanie przeglądów gazowych w SM Popowice. Otóż przeglądy przeprowadzane są zgodnie z powiadomieniami. Jeżeli jednak ktoś nie może być obecny w mieszkaniu w tym dniu, ekipa przeglądowa powróci ponownie pod ten adres. Możliwe jest także uzgodnienie z Działem Administracyjno-Technicznym w SM Popowice, innego terminu przeglądu. Zatem osoby, które nie mają możliwości być w domu, w wyznaczonym terminie, mają inne wyjście, by jednak przegląd był przeprowadzony.

     Być może warto, aby spółdzielnia umieszczała na ogłoszeniach z terminem przeglądu także informację, o ewentualności uzgodnienia innego terminu. Wówczas mieszkańcy będą mieli możliwość dopasowania go, a ekipa dokonująca przeglądu będzie mogła go zrealizować.

tom