Powracająca sprawa

Powracająca sprawa

Ponownie wraca sprawa przystosowania jednego z budynków SM Popowice przy ul. Popowickiej 62-68, do przepisów przeciwpożarowych, w sytuacji gdy zmniejszony został fundusz remontowy na takie cele.

     O tej sprawie pisaliśmy już na naszym portalu w tekście „Członkowie poniosą koszty”. Przypomnijmy: na Walnym Zgromadzeniu spółdzielni, na wniosek członka Rady Nadzorczej SM Popowice, przyjęto uchwałę, mówiącą o przeznaczeniu większej ilości pieniędzy na eksploatację, tj. 0,60 zł/m², natomiast mniejszej na fundusz remontowy, czyli 0,97 zł/m². Natomiast wniosek Zarządu proponował na fundusz eksploatacyjny 0,30 zł/m² oraz na fundusz remontowy 1,16 zł/m². Co oznacza podjęta uchwała? Tyle, że na remonty trzeba przeznaczyć mniej pieniędzy, nawet w sytuacji koniecznej.

     Zgodnie z nakazem administracyjnym Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnej, trzeba wykonać tzw. mokre piony w budynku. Brak środków na koncie tej nieruchomości, oznacza rezygnację z zaplanowanych remontów. Z naszych ustaleń wynika, że zadanie to – czyli mokre piony – kosztować będzie ponad 356 000 zł. Rezultat, którego nie przewidział autor uchwały zmniejszającej fundusz remontowy, jest taki, że członkowie zamieszkali w budynku przy Popowickiej 62-68, poniosą jego koszty.

     Zarząd SM Popowice, organizuje w poniedziałek 11 stycznie o 16.00, w SM Popowice, przy ul. Popowickiej 28, spotkanie z mieszkańcami tego budynku. Dotyczyć ono będzie przystosowania budynku do wymagań przepisów przeciwpożarowych. Na spotkaniu mieszkańcy dowiedzą się, jaki jest ciąg dalszy tej sprawy.

tom