Schody (nie) dla seniorów

Schody (nie) dla seniorów

Schody prowadzące do Klubu Seniora na Popowicach są niebezpieczne, zwłaszcza jesienią, czy zimą. Stwarzają zagrożenie dla starszych osób, odwiedzających ten klub.

     Niemal od początku funkcjonowania Klubu Seniora, w przyziemiu budynku przy Starogranicznej 28, wciąż istniał ten problem – osoby starsze, odwiedzające Klub Seniora, narażone były na bolesne upadki, zwłaszcza w porze jesiennej czy zimowej. Schody te, mokre albo oblodzone, stają się prawdziwą pułapką dla zdrowego i młodszego człowieka, a co dopiero dla osób mniej sprawnych. Brak dodatkowych poręczy i śliska nawierzchnia schodów, nie ułatwiają zejścia i wejścia.

     Mimo wielu monitów Klubu Seniora do SM Popowice, sytuacja nie uległa poprawie. Także kolejne organy samorządowe, Rady Nadzorcze, jak i Rady Osiedli, a później Rady Zespołów Nieruchomości, nie pochylały się nad tą sprawą. Co prawda w kadencji 2010-2013 próbowano przemieścić Klub Seniora do budynku po dawnej spółdzielni przy ul Starogranicznej 32, ale seniorzy widząc stan ich przyszłego lokum nie zdecydowali się na przenosiny. Natomiast w styczniu 2014 roku członkowie Komisji Statutowo-Samorządowo-Kulturalnej Rady Nadzorczej tej kadencji, byli na spotkaniu z Klubem Seniora. Zwracali w swoim sprawozdaniu uwagę iż: W sezonie zimowym schody nie są sypane piaskiem, brak w pobliżu skrzyni z piaskiem. Członkowie sami w miarę swoich możliwości skuwają lód ze schodów.

     Dlatego też mieszkańców Popowic, którzy zwrócili naszą uwagę na sprawę schodów, zdziwiło wyremontowanie części budynku po spółdzielni, na potrzeby Klubu Osiedlowego. Tymczasem pomieszczenie Klubu Seniora, nie doczekało się remontu, a nawet porządnej wentylacji, nie mówiąc o klimatyzacji i nagłośnieniu. To prawda, że pomieszczenia Klubu Seniora użyczane są nieodpłatnie Kołu Nr 2 Polskiego Związku Rencistów, Emerytów i Inwalidów. Na dobrą sprawę, SM Popowice nie ma obowiązku remontować pomieszczeń. Jednak  uczęszczający do Klubu Seniora, są także mieszkańcami Popowic i członkami spółdzielni. Zdaniem naszych rozmówców, skoro spółdzielnia sfinansowała remont pomieszczeń na Klub Osiedlowy, przeznaczając na ten cel ponad 70 tysięcy zł, to raz na dziesięć lat mogłaby zająć się także warunkami Klubu Seniora.

     Ostatnio, w związku z dwoma bolesnymi upadkami seniorów na schodach prowadzących do Klubu, jego przewodnicząca wystosowała pismo do SM Popowice z prośbą o pomoc. Czy i tym razem odpowie jej milczenie?

tom