Konkurs zakończony

Konkurs zakończony

Dobiegł końca tegoroczny konkurs „Najpiękniejszy balkon”, ogłoszony przez SM Popowice.

     Konkurs był skierowany do każdego członka tej spółdzielni. Dzielił się na trzy kategorie: duże balkony, małe balkony, loggie. W ciągu roku, w czerwcu i sierpniu, dokonano przeglądów balkonów zgłoszonych przez mieszkańców. Dokumentacja fotograficzna była podstawą oceny tych balkonów.

Oceniała je komisja konkursowa, w skład której weszli: przedstawiciel Rady Nadzorczej – Marta Słowikowska, Rady Zespołu Nieruchomości nr 1 Polana – Bogmiła Hulewicz i Rady Zespołu Nieruchomości nr 2 Park – Leszek Nowakowski. Ocenie poddano dobór roślin, kompozycję oraz ogólne wrażenie estetyczne. Komisja konkursowa zebrała się 12 listopada br. Oto jej werdykt: I miejsce – Andrzej Wystygło (zdjęcie zwycięskiego balkonu poniżej), II miejsce – Halina Rawicka, oraz trzy wyróżnienia: Krystyna Klach, Halina Widerska, Janina i Andrzej Bartkowscy.

     Spotkanie, w czasie którego przedstawiciel Zarządu wręczył zwycięzcom nagrody, miało miejsce 8 grudnia br. Do tegorocznego konkursu, zgłoszono osiem balkonów. Co prawda, w ubiegłym roku było zgłoszonych aż szesnaście balkonów, ale wciąż jest widoczne zainteresowanie konkursem. Cieszy fakt, że są mieszkańcy dbający szczególnie o estetykę balkonów, przystrajając je kwiatami. 

tom