Zostań fotografem

Zostań fotografem

Konkurs fotograficzny „Nasze Popowice widziane obiektywem aparatu”, na wniosek Rady Zespołu Nieruchomości nr 2 Popowice Park, zorganizowała SM Popowice.

     Do udziału w konkursie zaprosiła wszystkich chętnych. Jego regulamin jest dostępny na stronie www.smpopowice.pl lub w sekretariacie spółdzielni. Chcąc wziąć udział w konkursie, należy wypełnić oświadczenie. Jest ono załącznikiem do regulaminu.

     Zdjęcia należy dostarczyć w terminie do 11 grudnia 2015 roku, wysyłając je e-mailem na adres: sekretariat@smpopowice.pl lub przynieść je na płycie CD, albo DVD do sekretariatu spółdzielni, ul. Popowicka 28, II piętro. Konkurs adresowany jest do wszystkich, którzy lubią fotografować. Zakres tematyczny jest szeroki: bloki, ulice, place zabaw, wydarzenia. Jednym słowem wszystko to, co można uchwycić obiektywem aparatu.

     Każdy autor może nadesłać do pięciu zdjęć pojedynczych lub ułożonych w jeden zestaw. Technika wykonania fotografii jest dowolna. Autorów zdjęć ucieszy zapewne informacja, że zdjęcia, oprócz wystawy pokonkursowej, mogą być ozdobą biur spółdzielni. Będą także wykorzystywane w gazecie „Nasze Popowice” i na stronie internetowej Spółdzielni. Warto zatem wziąć udział w konkursie.

tom