W stronę światła

W stronę światła

Sprawa oświetlenia odcinka ulicy Białowieskiej, zdaje się powoli zmierzać ku pomyślnemu końcowi. Nareszcie mieszkańcy Popowic doczekają się realizacji inwestycji, o którą zabiegają od lat. 

     Ostatnio o tej sprawie pisaliśmy w czerwcu br. w tekście „Więcej światła” Przypomnijmy: na ulicy Białowieskiej 1, w części pomiędzy Parkiem Popowickim a garażami i portem, nie ma żadnego oświetlenia. Inicjatywę obywatelską oświetlenia ulicy, podjął mieszkaniec Popowic, Filip Sozański. Przygotował stosowane pismo i zabiegał o poparcie radnych miejskich oraz instytucji zewnętrznych. Niestety, sprawa utknęła w magistracie. Urzędnicy Urzędu Miejskiego twierdzili, że inicjatywa oświetlenia fragmentu ulicy Białowieskiej, nie jest dla magistratu zadaniem priorytetowym. Ze względu na ich opieszałość i przewlekłość, sprawa została przekazana radnemu Rady Miejskiej Wrocławia Henrykowi Macale. Obiecał on, że postara się umieścić sprawę oświetlenia ulicy Białowieskiej, we wniosku inwestycyjnym Rady Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Północ na rok 2016 i wreszcie doprowadzi ją do końca.

     Organizacyjny kontredans, czyli skłonienie Gminy Wrocław do oświetlenia fragmentu drogi publicznej, jaką jest ulica Białowieska, trwa już dwa lata. Mieszkańcy Popowic zniecierpliwieni pytają się, kiedy wreszcie inwestycja zostanie zrealizowana?

     Ostatni pokazało się jednak światełko w tunelu. Magistrat zlecił przygotowanie dokumentacji technicznej i finansowej oświetlenia ul. Białowieskiej. Ekspertyza ma być gotowa, najpóźniej na początku stycznia 2016 roku. Z uwagi na stosunkowo niewielki koszt i brak trudności o charakterze technicznym, wszystko wskazuje na to, że inwestycja może ruszyć wiosną przyszłego roku! Mieszkańcy trzymają urzędników za słowo i czekają z niecierpliwością.

     O postępach w sprawie realizacji oświetlenia ul. Białowieskiej będziemy Państwa na bieżąco informować. Przypilnujemy jednocześnie, aby ta sprawa znowu nie została zamieciona pod dywan.

tom, mat