Czas na Mikołaja

Czas na Mikołaja

Podobnie jak w ubiegłym roku, w SM Popowice będą dwie zabawy mikołajowe, organizowane przez obie Rady Zespołów Nieruchomości 1 i 2.

     Rada Zespołu Nieruchomości Nr 2 Popowice-Park, wraz z Zarządem i Radą Nadzorczą spółdzielni, zapraszają dzieci mieszkańców osiedla Popowice Park na zabawę mikołajkową, oraz słodki poczęstunek. Odbędzie się ona 12 grudnia 2015 r. w godzinach: 11.00 – 14.00 w siedzibie spółdzielni przy ul. Popowickiej 28.

     Warunkiem uczestnictwa w zabawie jest wcześniejsze zgłoszenie dziecka w dniach od 30 listopada do 4 grudnia 2015 r. Można to zrobić telefonicznie, pod numerami 71/350 66 30 lub 71/355 63 73, a także e-mailem: mwilinska@smpopowice.pl lub sekretariat@smpopowice.pl. Można też zgłosić uczestnictwo dziecka osobiście w sekretariacie spółdzielni, ul. Popowicka 28, II piętro w pokoju 12a.

     Zabawa dedykowana jest dzieciom mieszkańców osiedla Popowice Park w wieku od 3 do 12 lat. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do weryfikacji zgłaszanych dzieci. Współorganizatorem zabawy jest Jednostka Pomocnicza Miasta Wrocławia, Rada Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice. 

     Natomiast Rada Zespołu Nieruchomości Nr 1 Popowice-Polana, wraz z Radą Nadzorczą i Zarządem Spółdzielni, serdecznie zaprasza dzieci członków spółdzielni osiedla Popowice-Polana na zabawę mikołajkową „W Krainie św. Mikołaja”. Odbędzie się ona 12 grudnia 2015 r.o godz.16.30 w siedzibie spółdzielni przy ulicy Popowickiej 28. Dzieci w wieku od 4 do 12 lat można zgłaszać do 8 grudnia 2015 r. pod numerami telefonów: 664 305 867 w godz. 12.00-14.00, oraz 668 072 557 w godz. 19.00-21.00.

     Największą radość dzieciom sprawiają paczki z prezentami, więc wyrażamy nadzieję, że samorządowcy z obu Rad będą o tym pamiętać, a dzieci z Parku i Polany (na zdjęciu), będą się tak dobrze bawić, jak w ubiegłym roku. 

tom