Reakcji brak

Reakcji brak

Od kilku miesięcy nie ma odpowiedzi Rady Nadzorczej SM Popowice na pismo członka tej spółdzielni, w sprawie niewłaściwego rozliczania kosztów ogrzewania.

     Na Walnym Zgromadzeniu w ubiegłym i w tym roku, członek spółdzielni, Krzysztof Kuna, w swoim wystąpieniu przedstawił kwestie niewłaściwego rozliczania ciepła. Jest on audytorem energetycznym, jak również biegłym sądowym w zakresie audytingu energetycznego przy Sądzie Okręgowym w Legnicy.

     Pisaliśmy o tej kwestii na naszym portalu w marcu br w tekście „Niepoprawne rozliczanie ciepła”. Ponieważ tematyka ta, nie została podjęta przez Zarząd spółdzielni, Krzysztof Kuna, skierował pismo do Rady Nadzorczej i otrzymał od niej odpowiedź. Dotarliśmy do tych pism. Otóż w piśmie do Rady Nadzorczej z 9 lipca br. , napisał on m.in. „W związku z całkowitą ignorancją (a wręcz arogancją) problematyki niewłaściwego rozliczania kosztów ogrzewania przez Zarząd SMLW „Popowice”, proszę o umożliwienie mi spotkania z członkami Rady Nadzorczej Spółdzielni, celem dostarczenia pełnej wiedzy merytorycznej i prawnej w przedmiotowym temacie”.

     Na swoje pismo otrzymał 14 lipca br. od Rady Nadzorczej SM Popowice odpowiedź, iż „ … . Prezydium Rady Nadzorczej podjęło decyzję, o zorganizowaniu spotkania dotyczącego problematyki rozliczania kosztów centralnego ogrzewania, z udziałem przedstawicieli firmy ENERGOSTYSTEM, organów samorządowych oraz Zarządu spółdzielni.” O terminie i miejscu spotkania, członek spółdzielni miał być powiadomiony w odrębnym piśmie.

     Mimo upłynięcia ponad trzech miesięcy, dotychczas nie otrzymał on żadnej informacji. Jego zdaniem, świadczy to o bałaganie organizacyjnym w Radzie Nadzorczej SM Popowice, która nie panuje nad kierowaną do niej korespondencją. Zwłaszcza w tak ważnej sprawie jak ogrzewanie, członkowie spółdzielni są przecież zainteresowani prawidłowym rozliczaniem kosztów ciepła.

tom