Powrócimy do tych spraw

Powrócimy do tych spraw

O sprawach kotów, osób bezdomnych w zasobach SM Popowice, a także o projekcie klubu osiedlowego w tej spółdzielni, pisaliśmy wielokrotnie na naszym portalu.

     W żadnej z tych spraw nie odnotowano – zdaniem mieszkańców – znaczącego postępu. I tak w sprawie kotów, mimo zakupienia kocich boksów i ogrodzenia wyznaczonego terenu, nie nastąpiło przeniesienie tam kocich lokatorów. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami nie reaguje na pisma Zarządu SM Popowice, wzywające je do wyprowadzenia kotów, a Zarząd nie widzi możliwości innego rozwiązania tej sprawy.

     Sprawa osób bezdomnych, przebywających w zasobach SM Popowice, to także temat który nie może doczekać się rozwiązania. Mimo sugestii Strażnika Miejskiego, aby próbować rozwiązać problem poprzez zainstalowanie – choćby pilotażowo – czytników na żetony, nie ma w tej sprawie żadnego działania.

     O sprawę klubu osiedlowego często pytają mieszkańcy Popowic. Wyrażają się oni bardzo krytycznie o przedsięwzięciu, w które zainwestowano ponad 70 tysięcy zł, a rezultatu nie widać, poza stojącymi pustymi pomieszczeniami. Niektórzy z mieszkańców zgłaszają propozycje aby te pomieszczenia wynająć, co zwróci chociaż częściowo poniesione koszty.

     Do tych spraw będziemy powracać na łamach naszego portalu. Mieszkańcy, w kontakcie z nami, wyrażają bardzo negatywne opinie na temat Zarządu i organów samorządowych SM Popowice. Ich zdaniem niewiele one robią, aby wreszcie uporać się z powyższymi sprawami. 

tom