Zagadkowe ogłoszenie

Zagadkowe ogłoszenie

Na budynkach SM Popowice, ukazały się ogłoszenia, zapraszające na zebranie. Nie zostały one podpisane, nie ma też na nich pieczątki tej spółdzielni. Kto zatem jest ich autorem?

     Ogłoszenia te, wywieszone zostały w piątkowe popołudnie. Zapraszają one członków SMLW Popowice na zebranie, które ma odbyć się 11 maja o godz.15.30 w Sektorze 3, przy ul. Legnickiej. Poświęcone ma być ono m.in. „…zapoznaniu członków Spółdzielni ze zgłoszonymi uchwałami na Walne Zgromadzenie , poszczególnych części…”. Omówione też mają być sprawy, związane z remontami, eksploatacją lokali użytkowych oraz funkcjonowaniem SMLW Popowice.

     Należy tu przypomnieć informację, że Walne Zgromadzenie odbędzie się w SM Popowice niebawem, bo 22, 23 , 29 i 30 maja. Stosowne dokumenty, sprawozdania, projekty uchwał, są już do wglądu w spółdzielni, a członkowie – zgodnie ze statutem – otrzymali wcześniej, imienne zawiadomienia o Walnym.

     Forma i styl jakich użyto w ogłoszeniu, pozostawiają wiele do życzenia. Po prostu deprecjonują autora ogłoszenia. Niemniej jednak, warto zachęcić członków SM Popowice, aby wzięli udział w tym zebraniu, zabierając ze sobą nośniki do utrwalenia tego niebywałego wydarzenia. Być może będzie to jedyna okazja, by poznać jego organizatorów… 

     Mieszkańcy z którymi rozmawialiśmy o tych ogłoszeniach twierdzili, że przed Walnym Zgromadzeniem SM Popowice, uaktywniają się dawni działacze samorządowi. Zdaniem mieszkańców, to właśnie ci działacze, pozorują rzeczywistą działalność, torpedując pożyteczne inicjatywy. Stąd, jak twierdzą mieszkańcy, to zagadkowe i tajemnicze ogłoszenie.

tom