Nowy członek Zarządu

Nowy członek Zarządu

W SM Popowice zmienił się skład Zarządu. Od 1 stycznia br. Głównym Księgowym jest Michał Żołnierowicz.

     Zmiana ta podyktowana była przejściem dotychczasowej Głównej Księgowej, Ireny Rudnickiej, na emeryturę. W odpowiedzi na ogłoszenie Zarządu SM Popowice o naborze na stanowisko Głównego Księgowego – Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych – Członka Zarządu, wpłynęły oferty 22 kandydatów. Z tej liczby wybrano pięciu, a po rozmowach z nimi, został wybrany właśnie Michał Żołnierowicz.

     Oto krótka informacja o nim. Dotychczas zatrudniony był, jako Główny Księgowy w Grupie Kapitałowej IMPEL. Posiada wyższe wykształcenie ekonomiczne, ze specjalnością rachunkowość i audyting. Legitymuje się uprawnieniami biegłego rewidenta, jest członkiem Krajowej Izby Biegłych Rewidentów. O jego kwalifikacjach, wymownie świadczy fakt, że  
w ogólnopolskim konkursie na Księgowego Roku, zajął II miejsce w 2007 roku.

     Posiada ponadto 10-cio letnie doświadczenie w księgowości, finansach i audycie. Wykazuje się też bardzo dobrą orientacją w księgowości spółdzielni mieszkaniowych. Nic dziwnego, bowiem wiele razy brał udział – jako biegły rewident – w badaniach sprawozdań finansowych spółdzielni mieszkaniowych. Jak powiedział naszemu portalowi : „Finanse spółdzielni mieszkaniowej, nie mają dla mnie żadnych tajemnic”.

     Naturalną więc, wydaje się jego decyzja, co do podjęcia pracy właśnie w spółdzielni. Może wykorzystać w ten sposób swoje doświadczenie zawodowe zdobyte w tym obszarze.

tom