Nowe parkingi na Polanie

Nowe parkingi na Polanie

Nowe miejsca parkingowe zyskają członkowie SM Popowice, zamieszkali na części osiedla zwanej Polana.

     Propozycje zlokalizowania parkingów, zgłosili ostatnio dwaj członkowie Rady Nadzorczej spółdzielni: Krzysztof Maćko i Ryszard Urbanek. Jeden z parkingów ma się mieścić na końcu ulicy Jeleniej, tuż przy nasypie kolejowym. Druga lokalizacja, to miejsce przy narożniku ulic Popowickiej i Starogranicznej, ale od strony budynków spółdzielni. Ich realizacja została zatwierdzona uchwałą Rady Nadzorczej SM Popowice nr 7/01/V/2015.

     Zwróciliśmy się do pomysłodawców obu parkingów o bliższe informacje na ten temat. Krzysztof Maćko uważa, że miejsca parkingowe są bardzo potrzebne mieszkańcom budynków Popowicka 10-22. Obecnie samochody parkujące wzdłuż budynków, nieraz na chodniku, utrudniają przejście pieszym. Jego zdaniem parking taki, całkowicie rozwiąże problem miejsc na auta w tym rejonie.

     Zdaniem Ryszarda Urbanka, Polana jest w znacznie trudniejszej sytuacji niż Park. Praktycznie nie ma tu terenów, które bez konfliktów interesów mogą być przeznaczone na miejsca parkingowe. Zatem propozycja nowych miejsc parkingowych, przyjmowana jest z ulgą przez mieszkańców, zwłaszcza posiadających samochody. Jego zdaniem, przy organizacji parkingów konieczne są ustępstwa. Kompromis tu już nie wystarcza. Parkingi nie powinny powstawać kosztem zmniejszenie terenów zielonych, ale z drugiej strony rozwoju motoryzacji nie zatrzyma się.

     Parkingi są potrzebne, podobnie jak tereny zielone. Trudno znaleźć tu rozwiązanie, które godziłoby zwolenników motoryzacji i przyrody. Podobnie trudny do rozwiązania bez konfliktów jest problem wolno bytujących kotów, czy bezdomnych. Trzeba jednak próbować. Każda propozycja zwiększenia ilości miejsc parkingowych, zgłoszona przez członków spółdzielni, będzie wnikliwie analizowana przez organy samorządowe spółdzielni.

tom