Ekspertyzy wyjaśniają

Ekspertyzy wyjaśniają

Projekt uchwały, zgłoszonej na ubiegłorocznym Walnym Zgromadzeniu SM Popowice, nie miał żadnych podstaw prawnych. Tak mówią ekspertyzy fachowców w tej kwestii.

     O uchwale tej pisaliśmy na naszym portalu w maju ubiegłego roku w tekście „Próba eliminacji”. Przypomnijmy: wówczas na Walnym Zgromadzeniu SM Popowice, pojawił się projekt uchwały o brzmieniu: „Członek Rady Nadzorczej nie może być jednocześnie osobą pełniącą funkcje kierownicze lub nadzorcze w podmiotach, z którymi spółdzielnia ma podpisane ważne umowy o dostawę usługi, umowy najmu powierzchni komercyjnych, dzierżawy terenu. Uchwała w sprawie wyboru takiej osoby jest nieważna.”

     Pytaliśmy wówczas, jaki był cel zgłoszenia projektu tej uchwały? Wszak w statucie SM Popowice jest zapisane, że członkowie Rady Nadzorczej nie mogą uczestniczyć we władzach podmiotów, mających ze spółdzielnią umowy o dostawy i usługi, a także podmiotów, konkurencyjnych wobec spółdzielni. W uchwale proponowanej na Walne, próbowano wprowadzić zapis „…umowy najmu powierzchni komercyjnych, dzierżawy terenu”.

     Wskazywaliśmy, że nieprzypadkowo znalazł się tam ten zapis, bowiem na pierwszej części Walnego Zgromadzenia SM Popowice, wymienione zostały nazwiska Ryszarda Urbanka, wówczas członka Rady Nadzorczej PCZ i Krzysztofa Maćko, dyrektora Studium Edukacji Ekologicznej i Profilaktyki Zdrowia . Obie firmy najmują w długoletniej dzierżawie powierzchnie w spółdzielni. Pytaliśmy też, komu mogło zależeć na wyeliminowaniu obu osób z Rady Nadzorczej?

     Dotarliśmy do ekspertyz, jakie SM Popowice otrzymała w tej sprawie. Autorem pierwszej jest dr nauk prawnych Adam Stefaniak, radca prawny, praktyk specjalizujący się w tematyce prawa spółdzielczego, autor licznych komentarzy i publikacji naukowych. Jest także doradcą wielu spółdzielni mieszkaniowych, wysoko ocenianym trenerem licznych szkoleń. Jego zdaniem, członkowie Rady Nadzorczej nie reprezentują spółdzielni na zewnątrz, więc nie ma podstaw do  sugerowania konfliktu interesów. Co do samego projektu uchwały, stwierdza on jednoznacznie, że „..projekt został złożony bez uprzedniego przeprowadzenia pogłębionej analizy poruszonej kwestii.” Natomiast Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP, poddał w wątpliwość zapis w projekcie uchwały, dotyczący jej nieważności. Jest to – jego zdaniem – naruszenie biernego prawa wyborczego każdego członka.

     Oznacza to, że z składane projekty uchwał, muszą mieć solidne podstawy formalne, gdyż w przeciwnym wypadku autorzy takich uchwał narażają się na śmieszność.

tom