Regulaminy są ważne

Regulaminy są ważne

Chaotyczne działanie jednego z organów samorządowych SM Popowice, nie przyczynia się do uwzględniania interesu mieszkańców.

     O działalności Rady Zespołu Nieruchomości nr 1 Polana w tej spółdzielni pisaliśmy w tekstach „Komu piwnicę?” i „Mieszkańcy chcą rowerownii.” Sprawa piwnicy, o której wówczas pisaliśmy, znalazła wreszcie swój finał. W związku z rezygnacją osób, ubiegających się o tę piwnicę, Komisja GZM Rady Nadzorczej SM Popowice, przydzieliła drugiemu, wnioskującemu o nią.

     W międzyczasie, pojawiła się sprawa przydziału komórki przy ul. Jeleniej 40, przez Radę Zespołu Nieruchomości nr 1 Polana. Otóż nie przydzielono jej osobie, która miała mniejszy metraż na osobę (13,5 m² ) , a lokatorce która miała większy metraż (16,5 m²). Rada Zespołu Nieruchomości nie zastosowała kryteriów z „Regulaminu wynajmowania i użytkowania pomieszczeń na półpiętrach oraz innych dodatkowych pomieszczeń mieszkańcom w budynkach SMLW „Popowice”. RZN nr 1 wskazując na brak …. szafy wnękowej u osoby z większym metrażem. Zdaniem Komisji GZM Rady Nadzorczej – dokonała przydziału komórki z rażącym naruszeniem regulaminu Spółdzielni.

     Opisane tu przypadki, wskazują na brak znajomości regulaminów spółdzielni. To z kolei, rzutuje na decyzje nie do końca zgodne z oczekiwaniami mieszkańców. A przecież to oni wybierają członków organów samorządowych…

tom