Spotkanie bez rezultatów

Spotkanie bez rezultatów

Nie przyniosło spodziewanych efektów informacyjnych spotkanie z mieszkańcami, zorganizowane 18 listopada przez Radę Zespołu Nieruchomości nr 1 w SM Popowice.

     Spotkanie miało w planie informację o organizacji Klubu Osiedlowego, sprawę stojaków na rowery, a także wyłączenie sieci AZART. Spotkanie prowadziła przewodnicząca RZN nr1, Maria Żłobińska-Perlicka. Nie przyjmowała ona do wiadomości faktów przedstawianych przez Zarząd SM Popowice. Dotyczyły one obecnej sytuacji przy remoncie pomieszczenia, które z trudem mogłoby służyć jako Klub. Otóż jest to były magazyn, o małym metrażu, około 30-40 m² . Dlatego też Mirosław Miciak, prezes SM Popowice, wskazywał, iż standard ten nie jest wysoki. Te i inne informacje członków Zarządu SM Popowice, były po prostu bagatelizowane. Na przykład, kiedy była mowa o programie działalności Klubu, zaraz ze strony przewodniczącej Rady padały słowa o przyjęciu odpowiednich osób, do jej organizowania. Było to sprzeczne z jej deklaracjami :”My sobie sami damy radę…”

     W dyskusji nad ewentualnym powstaniem Klubu, warto odnotować głos jednej z mieszkanek. Twierdziła ona, iż najpierw trzeba zrobić diagnozę potrzeb mieszkańców Popowic. Dopiero potem, należy tworzyć program z myślą o nich. 

     O technicznych kwestiach, związanych z remontem pomieszczenia Klubu,, mówił z-ca prezesa ds. technicznych SM Popowice, Bogdan Słowik. Zakres prac jest duży, bowiem pomieszczenie musi spełniać odpowiednie normy i być przystosowane do przebywania tam ludzi. Remont to jedno, a program działalności to drugie. Na dokładniejsze wyjaśnienia, członkowie Zarządu nie mieli zbyt dużo czasu, gdyż byli ponaglani przez prowadzącą. Zwracali oni także uwagę na koszty, konieczne do poniesienia przez wszystkich członków spółdzielni, przy utrzymaniu takiego Klubu.

     W trakcie spotkania poruszano także sprawę sieci AZART (instalacji tzw. anten zbiorczych). O wyłączeniu tej sieci z dniem 31 grudnia br. mieszkańcy byli powiadomieni stosownymi komunikatami, umieszczonymi na budynkach spółdzielni. Na spotkaniu część obecnych, chcąc poznać bliżej szczegóły techniczne tej sprawy, zadawało pytania. Członkowie Zarządu wyjaśniali kwestie techniczne, oraz inne możliwości odbioru programu telewizyjnego.

     Brak właściwego przygotowania tego spotkania, jego chaotyczny przebieg, spowodował, że nie spełniło ono oczekiwań. Nie dostarczyło informacji, nie wyjaśniło kwestii umieszczonych w porządku spotkania. A tego oczekiwali mieszkańcy przybywając na spotkanie.

tom