PARK zaprasza

Park zaprasza

 

      Rada Zespołu Nieruchomości nr 2  Park, w SM Popowice, organizuje spotkanie  informacyjne z mieszkańcami. Odbędzie się ono 24 listopada 2014 roku, (poniedziałek) o  17.00,  w siedzibie SMLW Popowice, przy ul. Popowickiej 28, na  II piętrze w  sali konferencyjnej.

 

     Na spotkaniu będą przedstawione bieżące tematy, dotyczące działalności tej Rady. Będzie  więc informacja, dotycząca przeglądów osiedla, przeprowadzonych w 2014 roku. Omówione zostaną  wnioski,  złożone  przez RZN nr 2 w 2014 roku i przedstawiona będzie ich realizacja (także  tych do planu remontowego na 2014 rok).

     Rada zaprezentuje swoje wnioski,złożone do planu remontowego na 2015 rok. Przedstawi także wnioski złożone na Walnym Zgromadzeniu w 2014 roku, a  przekazane do rozpatrzenia RZN nr 2. Rada zaprezentuje też przegląd imprez kulturalnych, zorganizowanych przez nią w 2014 roku i swoje propozycje na  2015 rok.W spotkaniu będą uczestniczyć przedstawiciele Rady Zespołu Nieruchomości nr 2 oraz Zarządu SM Popowice. Organizatorzy spotkania przekazali nam także tę informację: „Nasze zaproszenie jest skierowane do wszystkich mieszkańców Popowic” .

tom