Plakat raz jeszcze

Plakat raz jeszcze

Mieszkańcy Popowic wykazują troskę o stan finansów i wydatkowanie pieniędzy członków SM Popowice.

     O bulwersującej sprawie plakatu, promującego jeden z projektów do WBO 2014 pisaliśmy na naszym portalu, m.in. w tekście „Głosować na trzy projekty„. Jeden z czytelników naszego portalu, wystosował pismo w tej sprawie do Zarządu i Rady Nadzorczej SM Popowice. Ze względu na wagę sprawy, pismo to publikujemy w całości:

„Do napisania niniejszego pisma zmusiła mnie treść plakatów, dotyczących kampanii na rzecz jednego z projektów WBO, jakie zostały wywieszone na naszym osiedlu. Jestem zbulwersowany i oburzony sposobem uczestnictwa naszej Spółdzielni we wspieraniu projektu nr 47. Nie zgadzam się, aby za MOJE i innych spółdzielców pieniądze, Rada Nadzorcza oraz SMLW „POPOWICE” prowadziły kampanię promocyjną i wyborczą niejakiej p. Marty Słowikowskiej, podpisanej na plakatach jako informujący o nim „Lider Projektu”. Pod płaszczykiem szczytnego celu, jakim jest WBO, promuję się szerzej nieznana osoba, której ambicje polityczne sięgają chyba znacznie dalej, niż tylko Rada Osiedla. Dlaczego więc Spółdzielnia i jej Rada Nadzorcza, a także Zarząd, dały się uwikłać w tak niejednoznaczną sytuację? Gdzie w statucie Spółdzielni znajduje się zapis o przeznaczaniu pieniędzy spółdzielców na cele promocji i kampanii wyborczych osób związanych ze Spółdzielnią? Czy w Spółdzielni nie ma już żadnej kontroli nad wydatkami, bo przecież najprościej podnosić opłaty, jak to będzie miało miejsce od 1 stycznia 2015r.? Przypomnę tylko, że to właśnie w statucie Spółdzielni znajduje się zapis o kontrolnej i nadzorczej funkcji Rady Nadzorczej, w której gestii są m.in. sprawy budżetowe i finansowe.
Na marginesie pragnę jeszcze dodać, że opublikowane plakaty nie przynoszą chluby ani p. Marcie Słowikowskiej, ani Radzie Nadzorczej Spółdzielni, gdyż zawierają błędy ortograficzne – wypadałoby dołożyć nieco staranności na przyszłość, aby nie narażać się na uśmiech politowania ze strony czytelników.
Podsumowując, jako regularnie płacący czynsz mieszkaniec osiedla, domagam się odpowiedzi na następujące pytania:
– jaka jest podstawa prawna finansowego wspierania przez Radę
Nadzorczą (czy też samą Spółdzielnię i jej Zarząd) kampanii promocyjnej
i wyborczej jednej z kandydatek do Rady Miejskiej,
– kto zaakceptował treść plakatów,
– jakie były koszty kampanii promocyjnej projektu WBO nr 47 i kto je pokrył,
– jaka była procedura wyboru wydawcy plakatów, promujących p. Martę Słowikowską oraz WBO, pod którymi, jako „patron, sponsor, pomocnik” (?), podpisane są SMLW „POPOWICE” oraz Rada Nadzorcza Spółdzielni?
Proszę o udzielenie pisemnej odpowiedzi w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.”

Tyle z pisma mieszkańca Popowic. My będziemy informować Państwa na naszym portalu o dalszych losach tej sprawy.

tom