Jak głosować na Wrocławski Budżet Obywatelski 2014

Jak głosować na Wrocławski Budżet Obywatelski 2014

Tym z Państwa, którzy zechcą głosować na poszczególne projekty, przypominamy jak to zrobić.

     Otóż głosowanie trwa od 15-29 września 2014 r. Głosować mogą pełnoletni mieszkańcy Wrocławia posiadający numer PESEL (nie jest konieczne zameldowanie we Wrocławiu). Głosować można raz, wybierając maksymalnie trzy projekty.

     Możliwe jest głosowanie on-line na stronie internetowej Wrocławia, http://www.wroclaw.pl/wroclawski-budzet-obywatelski. Można także głosować na formularzu papierowym. Formularz taki można wydrukować samodzielnie z powyższej strony, lub uzyskać go w jednym z Centrów Obsługi Mieszkańca. Na formularzu należy wpisać wybrane przez siebie numery projektów (bez podawania ich nazw), podać we właściwych polach: swoje imię i nazwisko, nr PESEL. Tak wypełniony formularz należy wrzucić do urny w jednym z Centrów Obsługi Mieszkańca. Także głosowanie w ten sposób, trwa od 15 do 29 września, w godzinach funkcjonowania Centrów Obsługi Mieszkańca. Znajdują się one przy ul. Zapolskiej 4, pl. Nowy Targ 1-8, ul. Bogusławskiego 8-10, oraz przy al. Kromera 44. Pierwsze trzy COM, czynne są one od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 17.15. Natomiast COM przy al. Kromera 44, jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.15.

tom