Dziury na parkingu

Dziury na parkingu

Coraz bardziej pogarsza się stan nawierzchni na Popowicach, które od wielu lat nie odnawiane, popadają w ruinę.

     Taki właśnie los spotkał parking, położony tuż przy posesji Popowicka 49-61. Jego nawierzchnia, wykonana niegdyś z betonu, już od dawna zaczęła kruszeć i tworzyły się coraz większe dziury. Utrudniają one użytkowanie parkingu, zarówno mieszkańcom , jak i przyjezdnym.

     Z naszych ustaleń – poczynionych dzięki pomocy Ewy Mazur z ZDiUM- wynika, że jest to parking miejski, a jego stanem zajmuje się Zarząd Zieleni Miejskiej. Ponadto brak troski o utrzymania go w porządku, powoduje, że zalegają tam przez cały rok liście, opadające z drzew, a zimą – zawały śniegu.

     Z informacji, jakie uzyskaliśmy w ZZM, wynika, że w tym roku nie są przewidziane prace modernizacyjne na parkingu. Większość środków jest przeznaczane na tereny zielone, a parking – jak wiadomo – takim terenem nie jest. Dlatego też przez najbliższe miesiące wygląd parkingu nie zmieni się. Być może inna formuła przywrócenia go do życia, jak chociażby partnerstwo publiczno-prywatne Gminy i SM Popowice, spowodowałaby poprawę jego stanu. Wszak budowa parkingu na rogu Popowickiej i Rysiej, właśnie w taki sposób, przysporzyła mieszkańcom Popowic wielu miejsc parkingowych.

     Zatem mieszkańcom przyjdzie jeszcze długo poczekać na poprawę nawierzchni parkingu. Sygnalizując nam ten problem, byli przekonani, że mogą liczyć na poprawę. Jeżeli nie na nową nawierzchnię, to przynajmniej na załatanie istniejących dziur. Ponieważ zapowiedzieli, że nie odpuszczą tej sprawy, niebawem wrócimy do niej na naszym portalu.

tom