Niewybuch na Popowicach

Niewybuch na Popowicach

Z ostatniej chwili.

Podczas prac ziemnych przy sieci wodociągowej, natrafiono na terenie Popowic, na niewybuch, leżący tam zapewne od końca II wojny światowej.

     Na ten groźny ładunek, natrafiono dziś podczas prac, wykonywanych przez ekipy MPWiK, na sieci wodociągowej. Natychmiast zawiadomiono saperów, których patrol, wyposażony w specjalistyczny sprzęt, rozpoczął prace nad zabezpieczeniem niewybuchu. Teren przylegający do części ulicy Białowieskiej, tuż przy skrzyżowaniu z Popowicką, zabezpieczyła policja. 
Z informacji udzielonej nam przez funkcjonariusza z KP Wrocław–Fabryczna, wynika że sytuacja jest poważna. Nie można lekceważyć jej, a mieszkańcy powinni dostosować się do tej sytuacji i nie przechodzić przez teren, zabezpieczony policyjną taśmą.

     Prace saperów, mają na celu wydobycie niewybuchu i wywiezienie go na poligon, w celu bezpiecznego zdetonowania. Dlatego też zastosowanie się do obowiązujących zakazów, jest w tej sytuacji konieczne.

tom