Dlaczego kradną?

Dlaczego kradną?

Na terenie Popowic zdarzają się przypadki kradzieży elementów nawierzchni. Wymaga to zwiększonej uwagi mieszkańców poszczególnych nieruchomości.

     Na jednej z nich miała miejsce kradzież kostki polbrukowej, z ułożonego tam chodnika. Ubytek ten, mieszkańcy zauważyli korzystając z drogi do śmietnika. Powstał on najprawdopodobniej w porze nocnej. Dlatego też nie było możliwe ustalenie sprawcy, ale mieszkańców zmobilizowało to do zwracania uwagi na osoby postronne.

     Naprawy takiej nawierzchni związane są ocywiście z kosztami. Ponoszą je w takich wypadkach, poszczególne nieruchomości. Warto mieć świadomość, że pilnując otoczenia, mieszkańcy pilnują swoich pieniędzy. Takiego zdania jest inż. Bogdan Słowik, z-ca prezesa , ds. technicznych SM Popowice: ” Sfinansowanie takiej naprawy, następuje ze środków danej nieruchomości, więc dobrze jest zadbać o swoje otoczenie, przypilnować jego stanu”.

     Być może większa uwaga mieszkańców pomoże wyeliminować albo przynajmniej ograniczyć kradzieże elementów nawierzchni i innych urządzeń na terenach spółdzielczych.

tom