Reakcja seniorów

Reakcja seniorów

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Rencistów, Emerytów i Inwalidów we Wrocławiu, ustosunkował się do nagannego zachowania przewodniczącej Rady Zespołu Nieruchomości nr 1 SM Popowice. Pisaliśmy o tej sprawie na naszym portalu w tekście „Naganne zachowanie”.

     W piśmie przesłanym do SM Popowice, Zarząd Okręgowy wyraża uznanie dla władz spółdzielni „ …. z racji jej właściwego, dobrze rozumianego stosunku do ludzi starszych, zrzeszonych w naszym związku, w Kole nr 2, prowadzonym przez panią Zofię Adamiec”. Zarząd wypowiada się również na temat przewodniczącej Koła nr 2 , p. Zofii Adamiec. Dzięki pomocy organizacyjnej, lokalowej i finansowej, jaką Koło nr 2 otrzymuje od SM Popowice, seniorzy mogą realizować swe pasje.”To wielka wartość dla nich i powód do dumy dla tych, którzy ich wspierają”.

     W piśmie też jest mowa o nagannym zachowaniu członków organów samorządowych SM Popowice: „Niepokoją nas działania pań z Rady Osiedlowej, które za pomocą pomówień, skarg do władz związkowych, próbują dewaluować tę ważną dla seniorów działalność. Liczymy, że władze spółdzielni, przekonają te dwie panie, zniechęcone do działalności Koła nr 2 – chóru i kabareciku MImoza, by postarały się zrozumieć ludzi starych, których uszczęśliwia to, że wciąż mogą śpiewać, pisać wiersze, istnieć poprzez to, co robią dla siebie i dla innych”.

     Seniorzy są grupą społeczną, wymagającą szczególnej troski i wsparcia. Pomoc im przyjmowana jest przez nich zawsze z wdzięcznością. Dlatego też zachowania, o których mowa wyżej są po prostu nie do przyjęcia. Nie takiej „pomocy” seniorzy oczekują.

tom