Nowe przejście dla pieszych

Nowe przejście dla pieszych

Na naszym portalu, w tekście „Coraz więcej sygnalizacji” informowaliśmy o projektowanej budowie naziemnego przejścia dla pieszych, wraz z sygnalizacja świetlną na ul. Legnickiej przy pl. Strzegomskim.

     W zakończonym właśnie przetargu, wybrano jedyną, złożoną w wyznaczonym terminie ofertę. Złożyło ją konsorcjum firm Zaberd i Rotomat, które wykona to zadanie za 553.814,76 zł. Ma ono dwa miesiące – od daty zawarcia umowy – na wybudowanie sygnalizacji świetlnej i wyznaczenie przejście dla pieszych. Dzięki temu, zwłaszcza osoby niepełnosprawne będą miały wygodne dojście do przystanków tramwajowych przy placu Strzegomskim. Obecnie, możliwe jest to tylko poprzez przejście podziemne. Z informacji, uzyskanych przez nas w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta wynika, że prace potrwają dwa miesiące od daty zawarcia umowy. Ma to nastąpić w ciągu najbliższego tygodnia.

     Dodajmy, że ulica Legnicka jest bardzo ruchliwą i przelotową trasą w kierunku zachodnim. Dlatego też prace, wymagające całkowitego zajęcia pasów ruchu na jezdni ulicy Legnickiej, będą prowadzone w nocy oraz w dni wolne od pracy. Natomiast w ciągu dnia, będą stosowane jedynie miejscowe zawężenia jezdni.

tom