Naganne zachowanie

Naganne zachowanie

Jak powinni zachowywać się członkowie organów samorządowych SM Popowice?

     O nagannym zachowaniu osób z Rady Zespołu Nieruchomości nr 1 tej spóldzielni, pisaliśmy w jednej z naszych wcześniejszych publikacji (Co się dzieje wokół Klubu Seniora). Tym razem zachowanie tych osób, dotyczyło wizyty w Zarządzie Okręgowym Polskiego Związku Rencistów, Emerytów Inwalidów we Wrocławiu przy ulicy Podwale 14. W rozmowie z Michaliną Witczak, przewodniczącą Zarządu Okręgowego Związku, usłyszeliśmy jaki był powód wizyty obu osób. Oto jej relacja.

     Przede wszystkim, przewodnicząca i wiceprzewodnicząca Rady Zespołu Nieruchomości nr 1, przekazały informację o odbywających się w Klubie Seniora na Popowicach, orgiach seksualnych i pijaństwie. Twierdziły, że przyszły ze skargą na działalność Klubu i reprezentują stanowisko swojej Rady. Skarga miała charakter ustny, a nie pisemny. Dlaczego nie złożyły jej na piśmie?

     Oczekiwały one, że Zofia Adamiec, przewodnicząca Koła nr 2 PZREiI na Popowicach (Klubu Seniora), zostanie odwołana ze swojej funkcji. Określały ją jako awanturnicę! Domagały się wstrzymania działalności obecnego Klubu. Groziły też, że będą zabiegały o pozbawienie go wsparcia finansowego ze strony SM Popowice.

     Próby pojednawczej rozmowy i znalezienia kompromisu ze strony Michaliny Witczak, nie przyniosły rezultatu. Sugerowała ona, aby pogodzić ze sobą obecną działalność Klubu i tę, proponowana przez obie osoby z RZN nr 1. Jak? Choćby ustalając dni korzystania z pomieszczeń Klubu. Kolejną propozycją ze strony Michaliny Witczak, było spotkanie z Zarządem Klubu Seniora na Popowicach. I ta propozycja nie została przyjęta przez przewodniczącą RZN nr 1. Zdaniem Michaliny Witczak, spotkanie z przwewodniczącą RZN nr 1 i jej zastępczynią, miało bardzo nieprzyjemny przebieg. Spotkała się ona z agresją wobec osób z popowickiego Klubie Seniora. Obie osoby z RZN nr 1, nie pojawiły się więcej w Zarządzie Okręgowym.

     Tyle relacji naszej rozmówczyni. Wypadnie zgodzić się z jej opinią, że wszelkie – nawet trudne – sprawy, należy rozwiązywać w sposób rzeczowy i spokojny. Tego typu zachowanie jak powyższe, służy utrwalaniu złej opinii o organach samorządowych SM Popowice.

tom