Walne na Polanie

Walne na Polanie

Członkowie SM Popowice, mają przed sobą jeszcze obrady trzeciej i czwartej części Walnego Zgromadzenia tej spółdzielni. Dotyczą one części osiedla, zwanej Polana.

     Obrady tych dwóch części, będą miały miejsce w sposób następujący: trzecia część, w piątek 13 czerwca o godz. 17.00. Przypomnijmy ulice, przypisane do tej części:
ul. Białowieska (5-11),(13-23)
ul. Jelenia (4-26)
ul. Niedźwiedzia (6-12),(14-24),(21-21b,23-27,29-33),(30-36,38-44),(35-39,41-45),
(47-51,53-61)
ul. Żubrza (1-5),(7-11),(13-17)

Natomiast czwarta część, będzie obradować w sobotę 14 czerwca 
o godzinie 10.00. Oto ulice, wchodzące w skład tej części:
ul. Białowieska (29-35,37-43)
ul. Jelenia (28-56)
ul.Popowicka (10-16,18-24),(30-58),(49-61),(62-68)

     W przypadku trzeciej części Walnego Zgromadzenia, odbędą się wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej. Ponieważ jeden z członków Rady Nadzorczej z tej części zrezygnował, zgodnie ze statutem, ta część Walnego wybiera nowego członka Rady Nadzorczej. Także na obradach trzeciej  części Walnego Zgromadzenia, z uwagi na rezygnację dwóch członków Rady Zespołu Nieruchomości nr 1, odbędą się wybory uzupełniające do tej Rady.

tom