Ulica czeka na remont

Ulica czeka na remont

    Nawierzchnia ulicy Niedźwiedziej na Popowicach jest w coraz gorszym stanie. Nic dziwnego, że budzi to coraz większe zaniepokojenie mieszkańców Popowic.

    Ulica ta już dawno przestała być spokojną, osiedlową drogą. Dla jadących do centrum, stanowi ona wyjazd na ulicę Legnicką. Natomiast kierowcy, jadący do zachodnich dzielnic miasta, skracają sobie tędy drogę do Popowickiej. Zarówno rano, jak i po południu, panuje tam duży ruch. W znacznym stopniu zagraża on pieszym, bowiem przy Niedźwiedziej są położone placówki oświatowe (przedszkole, szkoła, biblioteka). Sygnalizacja świetlna znajduje się na obu końcach Niedźwiedziej, więc tylko częściowo rozwiązuje problem. Wielu kierowców nie zmniejsza prędkości, co w połączeniu ze śliską i zniszczoną nawierzchnią z granitowej kostki jest niebezpieczne dla pieszych.

Ulica na Popowicach czeka na remont

    Kiedy można liczyć na  poprawę stanu  Niedźwiedziej? Z odpowiedzi na to pytanie, uzyskanej przez nas w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta, wynika że w najbliższym czasie nie jest przewidziany remont tej ulicy. Jest ona bowiem traktowana jako „…droga osiedlowa o znaczeniu lokalnym i niskim priorytecie komunikacyjnym„. Natomiast ZDIUM będzie kontrolować stan nawierzchni jezdni ulicy Niedźwiedziej i na bieżąco realizować naprawy w niezbędnym zakresie tak, aby możliwe było jej bezpieczne użytkowanie.

tom