Oświetlenia brak

Oświetlenia brak

    Na ulicy Białowieskiej 1, w części, prowadzącej do portu Popowice, pomiędzy Parkiem Popowickim a garażami, brakuje jakiegokolwiek oświetlenia.

na popowicach oświetlenia brak

           W efekcie panują tam iście egipskie ciemności co bardzo negatywnie wpływa na poziom bezpieczeństwa mieszkańców osiedla Popowice. Bliskość parku i opustoszałe tereny portu powodują, że teren ten służy często za miejsce alkoholowych libacji. Ponadto na tym odcinku ulicy Białowieskiej doszło już do kilku kradzieży. Miały też miejsce włamania do garaży i Agencji Celnej DTA. Wszystkie wspomniane niedogodności, związane z brakiem oświetlenia, szczególnie nasilają się w okresie jesienno-zimowym utrudniając mieszkańcom korzystanie z parku i garaży, zwłaszcza w godzinach wieczornych.                        

Obywatelską inicjatywę, polegającą na skłonieniu Gminy Wrocław do oświetlenia ulicy podjął mieszkaniec Popowic, Filip Sozański. Przygotował pismo do Rady Osiedla Pilczyce-Kozanów -Popowice Płn., zainteresował także sprawą inne instytucje: Policję, Straż Miejską Wrocławia, SMLW „Popowice”, Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta oraz Agencję Celną DTA sp. z o.o. Swoje poparcie dla inicjatywy oświetlenia ul. Białowieskiej 1 mogą Państwo wyrazić, podpisując petycję, która znajduje się w Księgarni „Pod Kościołem” i w Agencji Celnej DTA.   

            My ze swej strony popieramy tę lokalną inicjatywę. Będziemy Państwa informować o postępach w staraniach o oświetlenie tej ulicy, bowiem poprawa bezpieczeństwa mieszkańców osiedla jest sprawą nadrzędną i musi mieć ona bezwzględny priorytet. 

tom